Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

T. Stankiewicz-Podhorecka: Teatr stał się narzędziem ideologicznym środowisk lewicowo-liberalnych

Teatr dziś jest w większości zideologizowany, nie poszukuje prawdy i traktuje człowieka przedmiotowo – powiedziała Temida Stankiewicz–Podhorecka, krytyk teatralny. Odniosła się w ten sposób do obchodzonego corocznie 27 marca Międzynarodowego Dnia Teatru.

Temida Stankiewicz-Podhorecka porównała dawny teatr do dzisiejszego, który – jak zaznaczyła – stał się narzędziem ideologicznym środowisk lewicowo-liberalnych.

– Teatr kiedyś należał do sztuki wysokiej i to, co pokazywał, było naprawdę wysokie (bo teatr poszukiwał prawdy), pokazywał człowieka jako istotę  integralną pod względem duchowym, emocjonalnym i fizycznym. Triada prawda, dobro i piękno – to są główne atrybuty sztuki. Dzisiejszy teatr, poza nielicznymi wyjątkami, jest zaprzeczeniem owej triady i w ogromnej większości teatr dziś jest zideologizowany. To jest główne nieszczęście tego teatru, bo nie poszukuje on prawdy, a człowieka traktuje przedmiotowo. Teatr stał się narzędziem ideologicznym środowisk lewicowo-liberalnych. Ten neomarksistowsko-liberalny duch spektakli, w których deprecjonuje się i ośmiesza wartości narodowe, szydzi się z symboliki religijnej, atakuje się Kościół i rodzinę, to są najczęstsze elementy, na których teatr buduje swoją działalność – powiedziała Temida Stankiewicz-Podhorecka.

Temida Stankiewicz–Podhorecka podkreśliła, że dziś w ramach działalności artystycznej twórcy powołują się na absolutną wolność przekazu, która prowadzi do zaprzeczenia prawdziwej sztuki.

– Wiadomo, że obecnie trwa rewolucja kulturowa, obyczajowa, aksjologiczna i w ramach tejże ewolucji teatr, reżyserzy, autorzy sztuk powołują się na wolność totalną, wolność artystycznej ekspresji, próbując usprawiedliwić swoje niecne działania, a to jest fałszywe usprawiedliwienie, bo absolutyzowana wolność oderwana od prawdy jest zaprzeczeniem sztuki. W tym kontekście obserwujemy ogromny upadek moralny i artystyczny teatru. Teatr jest głównie skoncentrowany na prezentowaniu zła i przemocy – zauważyła krytyk teatralny.

W tym kontekście zwróciła uwagę m.in. na zwulgaryzowanie przedstawień, przedstawianie zła, a także brak dbałości o dykcję.

– Teatrem zawładnął dziś wulgaryzm obrazowy i słowny. Główna tematyka obraca się wokół zła, przemocy i propagowania rozmaitych dewiacji jako normy. Widzimy to w samym doborze repertuaru, w sposobie gry aktorów, sposobie inscenizacji, czy w scenografii. Do tego dochodzi też brak dbałości o dykcję, dialogi są wybełkotane, narracja jest rwana, podawana w strzępach. Zamiast opowieści, następuje dekonstrukcja, no bo tego wymaga nowy gatunek zwany postdramatem – wyjaśniła Temida Stankiewicz-Podhorecka.

Krytyk teatralny dodała, że w teatrze dokonuje się fałszywych interpretacji klasycznych tekstów.

– Teatr nie prezentuje dziś żadnego programu pozytywnego. Jego głównym programem jest szydzenie z wartości patriotycznych i religijnych. Ponadto naszą wielką literaturę traktuje się, jeśli ona jest prezentowana na scenach, najczęściej w sposób rewizjonistyczny. Następuje przeinterpretowywanie dzieł i dopisywanie własnych tekstów przez tzw. dramaturgów. (…) Widzimy, jak silna jest ingerencja w literę oryginalną sztuki – powiedziała Temida Stankiewicz-Podhorecka.

za:www.radiomaryja.pl/informacje/t-stankiewicz-podhorecka-teatr-stal-sie-narzedziem-ideologicznym-srodowisk-lewicowo-liberalnych/

Copyright © 2017. All Rights Reserved.