Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Watykan publikuje ciekawe dane. Na świecie jest prawie 1,29 mld katolików i ok. 416 tys. księżyNa koniec 2015 na świecie żyło 1 285 milionów ochrzczonych katolików, czyli o 1 proc. więcej niż rok wcześniej, co stanowi 17,7 proc. mieszkańców naszej planety. W tym gronie było 5304 biskupów, 415656 kapłanów, 45 255 diakonów stałych i 670 320 sióstr zakonnych. Te i wiele innych danych zawierają dwie najnowsze publikacje watykańskie: „Annuario Pontificio 2017” (Rocznik Papieski) i „Annuarium Statisticum Ecclesiae 2015” (Rocznik Statystyczny Kościoła), które ukazały się w ostatnim czasie.

Jak wynika z publikacji, liczba ochrzczonych katolików na świecie wynosiła na koniec 2015 roku 1285 mln, podczas gdy rok wcześniej o tej samej porze było ich 1272 mln – oznacza to wzrost o 1 proc., ale w stosunku do 2010 oznacza to wzrost o 7,4 proc. Największą dynamiką odznaczała się w tym czasie Afryka, w której liczba katolików zwiększyła się ze 186 do 222 mln, a więc o 19,4 proc., a na drugim biegunie jest Europa, która odnotowała spadek o 1,3 mln w porównaniu z 2014. Między tymi dwiema skrajnościami znajdują się Ameryka i Azja, w której liczba katolików wzrosła odpowiednio o 6,7 i 9,1 proc., głównie dzięki ogólnemu przyrostowi naturalnemu miejscowej ludności.

Czarny Ląd zajmuje też pierwsze miejsce pod względem przyrostu liczby ochrzczonych – ich udział w skali światowej wzrósł w ciągu roku z 15,5 do 17,3 proc., podczas gdy „wkład” naszego kontynentu spadł z 23,8 do 22,2 proc. Ale najwięcej nowo ochrzczonych (głównie dzieci dzięki wysokiemu przyrostowi naturalnemu) było w Ameryce – prawie 49 proc. ogółu. W tym czasie najwięcej katolików na 100 mieszkańców żyło w Ameryce (Południowej i Północnej, rozpatrywanych razem): 63,7, następnie w Europie – prawie 40, w Oceanii (z Australią) – 26,4, w Afryce – 19,4 i najmniej w Azji – 3,2.

Krajami o największej liczbie wiernych są: Brazylia – 172,2 mln, czyli 26,4 proc. wszystkich katolików na świecie, Meksyk – 110,9 mln, Filipiny – 83,6, Stany Zjednoczone – 72,3, Włochy – 58, Francja – 48,2, Kolumbia – 45,3, Hiszpania – 43,3, Demokratyczna Republika Konga – 43,2 i Argentyna – 40,8 mln. W krajach pierwszej dziesiątki mieszka prawie 718 mln katolików, czyli blisko 56 proc. ogółu.

Liczba biskupów wzrosła w ostatnim pięcioleciu o prawie 4 proc. i wynosi obecnie 5304, a wzrost ten dotyczy wszystkich kontynentów: w Azji ich liczba zwiększyła się o 5,4 proc., w Europie – o 4,2, w Ameryce – o 3,7 i w Afryce – o 2,3 proc. Obecnie najwięcej hierarchów żyje w Ameryce – 37,4 proc. ogółu, następnie w Europie – 31,6, w Azji – 15,1, Afryce – 13,4 i w Oceanii – 2,5 proc.

W porównaniu z 2014, na koniec 2015 zmniejszyła się liczba księży: jest ich obecnie 415 656, w tym 281 514 diecezjalnych i ponad 134 tys. zakonnych. Ich liczba wzrosła o 1 133 w Afryce, o 1 104 w Azji i o 47 w Ameryce, ale o prawie 6 proc. zmalała na naszym kontynencie i o 2 proc. w Oceanii. Średnio na świecie na 1 kapłana przypada obecnie 3 091 ochrzczonych katolików, czyli prawie 200 więcej niż rok wcześniej, ale istnieją tu wielkie różnice między poszczególnymi kontynentami: o ile w Europie wskaźnik ten wynosi niespełna 1,6 tys., w Azji – ok. 2,2 tys., to w Ameryce (głównie Południowej) przekracza on 5 tysięcy wiernych.

Warto dodać również, że w ciągu minionych 5 lat, spadła liczba braci zakonnych z 54 665 do 54 229. W tym samym czasie liczba sióstr zmniejszyła się jeszcze bardziej: z 721 935 w 2010 do 670 320 w 5 lat później. Najwięcej zakonnic przybyło w Afryce: z 66375 do 71567, następnie Azja Południowo-Wschodnia: z 160 564 do 166 786. Tymczasem w Ameryce Południowej i Środkowej nastąpiło zmniejszenie się ich liczby z 122 213 do 112 051, czyli o 8,3 proc.; procentowo najwyższe wskaźniki spadku odnotowano w Ameryce Północnej – 17,9 proc. i w Europie – 13,4 proc.

Zmniejszyła się także liczba kandydatów do kapłaństwa: w 2015 było ich 116 843, najwięcej w Azji – 34 741, następnie w Ameryce – 33 512 i w Afryce – 29 007, podczas gdy w 2010 – 118 251, a w rok później – 120 616; od następnego roku występuje stały spadek tej liczby. Wzrost odnotowały znów Afryka – o 7,7 proc. i Azja Południowo-Wschodnie – o 4,5 proc.; w tym czasie w Europie liczba seminarzystów zmalała o 9,7 proc., w Ameryce (całej) – o 8,1.

za:www.pch24.pl/watykan-publikuje-ciekawe-dane--na-swiecie-jest-prawie-1-29-mld-katolikow-i-ok--416-tys--ksiezy,50750,i.html#ixzz4dUONZlkB

Copyright © 2017. All Rights Reserved.