Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Order dla Mary Wagner

W miniony piątek Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wysłał pocztą wniosek o uhonorowanie Mary Wagner Orderem Zasługi Rzeczypospolitej do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Resort ma miesiąc, aby go zaopiniować i skierować dalej do prezydenta. Mary Wagner, niezłomna obrończyni życia nienarodzonych, we własnym kraju jest prześladowana. Za wręczanie białych róż kobietom przed kliniką aborcyjną w ubiegłym roku po raz siódmy została aresztowana pod zarzutem szkodzenia biznesowi aborcyjnemu. Na początku marca sędzia zdecydował, że będzie ona odpowiadać z wolnej stopy. – Jej postawa spotkała się w Polsce z życzliwym, a nawet entuzjastycznym przyjęciem. Rozpromowała w kraju i za granicą podstawową konstytucyjną wartość, jaką w polskim systemie ustrojowym jest przyrodzona i niezbywalna godność ludzka, z której wynika ochrona dla życia na każdym etapie jego rozwoju – podkreśla w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.

Związki z Polską

Jak wyjaśnia, masowe zaangażowanie Polaków w pisanie listów do kanadyjskiego sądu, szerokie zainteresowanie mediów osobą Mary Wagner i jej działaniami na rzecz obrony życia i godności ludzkiej, regularne manifestacje w jej obronie doprowadziły do zbliżenia narodów polskiego i kanadyjskiego. – Dla Kanadyjczyków podzielających aksjologię konstytucyjną RP Polska stała się miejscem szczególnego szacunku dla życia, punktem odniesienia. Świadczy o tym wielkie zainteresowanie światowych mediów katolickich związkami Mary Wagner z Polską. Historię wsparcia dla niej opisywały The Catholic World Report, LifeSiteNews oraz liczne media krajowe – zaznacza mec. Kwaśniewski.

Walka o godność człowieka

Instytut Ordo Iuris jako wnioskodawca wskazuje w uzasadnieniu, że od lat Order Zasługi dla Rzeczypospolitej przyznawany jest nie tylko politykom, ludziom kultury i sportowcom, ale często właśnie działaczom społecznym, obrońcom praw człowieka. – Stanowi wyraz uznania dla ich działań podejmowanych w obronie ogólnoludzkich wartości, do których odwołuje się Preambuła polskiej Konstytucji. Ponadto szerokie wsparcie społeczne dla pokojowej walki Mary Wagner o godność człowieka i prawo do życia przyczyniło się do zbliżenia narodów polskiego i kanadyjskiego – argumentuje prezes Ordo Iuris. Według naszego rozmówcy, warto zaznaczyć, że order ten nadano takim osobom jak Guy Verhofstadt, Frans Timmermans czy Jan Gross… ale także kosmonaucie o polskim pochodzeniu Scottowi Porazynskiemu. – W odróżnieniu od tak niejednoznacznych sytuacji związek Mary Wagner z Narodem Polskim i bliską mu sprawą ochrony życia jest oczywisty – dodaje mec. Kwaśniewski. – Z inicjatywą do MSZ wychodzi Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, jednak pomysł na odznaczenie powstał w środowisku organizacji pro-life i wśród Polaków silnie związanych z pokojowymi zmaganiami Mary Wagner, w tym osób kilkakrotnie już zapraszających obrończynię życia i praw człowieka do Polski – podsumowuje prezes Ordo Iuris.

MSZ wystawi opinię

Resort spraw zagranicznych ma miesiąc na zaopiniowanie wniosku. Obrońcy życia podkreślają, że w obliczu dramatycznej walki, jaka obecnie toczy się w naszym kraju, o zwiększenie prawnej ochrony życia dla dzieci poczętych, odznaczenie niezłomnej obrończyni życia przez najwyższe władze państwowe Polski byłoby gestem wzniosłym i pokazującym, że rządzący opowiadają się po stronie życia. Order Zasługi Rzeczypospolitej jest nagrodą za wybitne zasługi położone dla współpracy między narodami i nadaje się go osobom, które swoją działalnością wniosły wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami. Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego lub zamieszkałej stale za granicą przedstawia prezydentowi RP minister właściwy do spraw zagranicznych. Organy uprawnione występują do prezydenta RP z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia z własnej inicjatywy lub z inicjatywy jednostek organizacyjnych im podległych, organów samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych, które mogą taki wniosek sporządzić. – To, że idea uhonorowania Mary Wagner przekuwa się dzisiaj na konkretne działania, daje nadzieję. To wspaniała opatrznościowa inicjatywa – podkreśla dr Aldona Ciborowska. Jak zaznacza, trzeba teraz podnosić apele w tej sprawie po to, aby władze polskie uhonorowały kanadyjską obrończynię życia. – Mary Wagner, jej heroiczna i konsekwentna postawa wpisuje się w cywilizację miłości, o której mówił św. Jan Paweł II. Musimy dalej modlić się o obronę życia dla dzieci nienarodzonych w naszej Ojczyźnie, nie ustawać w podejmowaniu aktywnych działań na tym polu. Wniosek o order dla Mary Wagner wpisuje się w nie i stanowi wezwanie dla naszych władz, aby stanęły po stronie życia – konstatuje dr Ciborowska.

Paulina Gajkowska Nasz Dziennik

Artykuł opublikowany na stronie: https://naszdziennik.pl/polska-kraj/195767,order-dla-mary-wagner.html

Copyright © 2017. All Rights Reserved.