Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Sprofanowano grób słynnego proboszcza z Podkowy Leśnej

Grób legendarnego kapłana, ks. kanonika Leona Kantorskiego został sprofanowany, co odkryto w poniedziałkowy ranek na cmentarzu w Podkowie Leśnej.

"Dramatycznego dla nas odkrycia dokonał nasz parafianin, który był wychowankiem ks. Leona, a potem nim się opiekował. Odwiedzając grób swoich rodziców zauważył, że kamienne płyty na grobie ks. Kantorskiego są rozsunięte" – mówi ks. kanonik Wojciech Osial, proboszcz parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, na terenie której znajduje się cmentarz.

Dwie ważące kilkaset kilogramów płyty zostały rozsunięte w ten sposób, że przez szczelinę widoczne było wnętrze grobu i stojącą wewnątrz wodę. Przesunięty został także marmurowy krzyż znajdujący się na stałe między płytami.

    Nie sądzę by wnętrze grobu i ciało zostało uszkodzone. Nie widać śladów zniszczeń, co - jak sugerują niektórzy - może świadczyć o chęci zagrabienia płyt nagrobnych. Choć nie doszło do strat materialnych, dla nas parafian bardzo bolesne jest to, co się wydarzyło. Ks. Leon był osobą bardzo ważną nie tylko dla lokalnej społeczności.

– mówi ks. Osial.

Zeznania w sprawie profanacji grobu zostały złożone na policji. Parafia poczyniła starania by jak najszybciej usunąć szkodę, co wymaga użycia specjalistycznego sprzętu.

Ksiądz kanonik Leon Kantorski święcenia kapłańskie przyjął 3 lipca 1947 w Paryżu z rąk kardynała Emmanuela Suharda. W 1960 został inkardynowany do archidiecezji warszawskiej. W latach 1964-1991 był proboszcz parafii Świętego Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Za zasługi na rzecz społeczności podkowiańskiej otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta. W czasach PRL-u wspierał działalność Terenowego Komitetu Oporu “Solidarność”. W 1980 zorganizował w świątyni głodówkę w proteście przeciw uwięzieniu Mirosława Chojeckiego, za co później nachodziła go SB. Podczas stanu wojennego znalazł się na krótki czas wśród osób internowanych. W 1991 przeszedł na emeryturę. W tym samym roku nagrodzony honorową odznaką “Zasłużonego dla Podkowy Leśnej”. W ogrodzie przykościelnym ustawił pierwszy w Polsce pomnik katyński nazwany Kalwarią Polską według projekt Jerzego Kaliny. 28 maja 1998 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 26 lipca 2010 roku w Grodzisku Mazowieckim przeżywszy 92 lata.

za:www.idziemy.pl


***

Ks. Wojciech Osial: Obserwujemy falę antyklerykalizmu, falę ateizacji […]która bardzo dotyka zwłaszcza młode pokolenie

W rozmowie z Magdaleną Uchaniuk, proboszcz parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej mówi o profanacji grobu ks. Leona Kantorskiego, odnosi się do słów Sławomira Nitrasa oraz obecnej rzeczywistości.

Na wstępie jest poruszony temat profanacji grobu ks. Leona Kantorskiego. Prowadząca pyta księdza kanonika co na ten moment jest wiadome w tej sprawie. Ksiądz Wojciech wspomina, że o wszystkim został poinformowany wczorajszym rankiem przez parafianina, który przyszedł na grób swoich rodziców. Na ten moment grób jest już naprawiony. Ks. Proboszcz przytacza słowa fachowca, który zajmował się renowacją

    Rozmawiałem wczoraj z Panem kamieniarzem, który dokonywał naprawy nagrobka, że coś takiego nie zdarzyło się mu w ciągu 30 lat pracy.

    Powiedział, że zrobili to fachowcy […] gdyby chcieli płytę ukraść to by inaczej ją ustawili. Wyraźnie chcieli dostać się do środka grobu.

Wydarzenia te są dość wymowne, patrząc na fakt, że jest to zaraz obok 41 rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Ks. Leon  był silnie zaangażowanym działaczem niepodległościowym. Dawny proboszcz zorganizował w Kościele św. Krzysztofa głodówkę w proteście uwięzienia Mirosława Chojeckiego, jak również był internowany w Stanie Wojennym.

    Dalej ks. Leon organizował Msze święte za Ojczyznę. Organizował w Stanie wojennym spotkania z autorem, z wybitnymi opozycjonistami również i mamą ks. Jerzego Popiełuszki.

W następnej części rozmowy jest podjęty temat słów wypowiedzianych przez posła Sławomira Nitrasa na Kampusie „Polska przyszłości”, które jasno uderzały w społeczność katolicką na terenie naszego kraju. Dla ks. Wojciecha słowa posła Platformy Obywatelskiej są częścią pewnego rodzaju konglomeratu wydarzeń, które mają miejsce w Polsce obecnie.

    Obserwujemy falę antyklerykalizmu, falę ateizacji, dechrystianizacji, która bardzo dotyka zwłaszcza młode pokolenie i rzeczywiście dokonuje się taka sytuacja rewolucyjna […] jak gdyby w czasie rewolucji burzone są przeszłości ołtarze i próbuje się zbudować nową rzeczywistość.

Ks. Wojciech zwraca uwagę na pewnego rodzaju analogię do ideologii marksistowskiej, która jest obecna jego zdaniem także w dzisiejszych czasach. W nawiązaniu do poprzednich słów, jako przykład ukazuje ogromny udział młodzieży w protestach „Strajku Kobiet”.

Kończąc prowadząca podsumowuje dyskusję, mówiąc że przed katolikami stoją obecnie duże wyzwania.

za:wnet.fm

Copyright © 2017. All Rights Reserved.