Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Łódzka Karta Dużej RodzinyW ostatnią niedzielę w parafiach Archidiecezji odczytane zostało Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, w którym Księża Biskupi wskazują jak ważne jest małżeństwo i rodzina, jak bardzo należy je chronić przed niebezpieczeństwami współczesności.

„Z tych wszystkich powodów z uznaniem dostrzegamy każdą inicjatywę, która wspiera małżeństwo, pozwala na urzeczywistnienie rodzicielstwa bez nadmiernego lęku o pracę czy wspiera rodziny wielodzietne, które są darem dla społeczeństwa. Zaliczyć do nich należy cenną zmianę prawa pracy w postaci wydłużenia urlopów rodzicielskich, objęcia nimi zarówno matek i ojców czy promowanie udogodnień wynikających z Karty Dużych Rodzin" - czytamy w oświadczeniu.

Na terenie Miasta Łodzi mieszkają rodziny, które mogły by skorzystać z tzw. Karty Dużych Rodzin. By im to ułatwić, przybliżamy idee tego projektu, oraz procedury przystąpienia do niego.

Czym jest Łódzka Karta Dużej Rodziny?

Łódzka Karta Dużej Rodziny jest niezwykle wartościowym Programem wspierającym rodziny wielodzietne, zwiększającym szanse rozwojowe i życiowe wychowujących się w nich dzieci i młodzieży. Jego celem jest promowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych, a także ułatwienie tym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz usług i towarów oferowanych przez partnerów Programu.

Celem Łódzkiej Karty Dużej Rodziny jest:

- ułatwianie dużym rodzinom dostępu do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje Miasta Łódź i inne podmioty;
- promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny,
- zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowującej się w takiej rodzinie;

Program ma charakter otwarty i ewolucyjny - zakłada nie tylko stałe poszerzanie kręgu podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w Programie, ale także aktywny udział łódzkich rodzin.

Łódzka Karta Dużej Rodziny wydawana jest rodzinom spełniającym łącznie następujące warunki:

- w rodzinie wychowuje się troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się/studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
- rodzina mieszka pod wspólnym adresem w Łodzi,
- rodzice/opiekunowie prawni rozliczają się z podatku dochodowego w Łodzi.

Powyższe informacje i inne dodatkowe dostępne są na stronie Urzędu Miasta Łodzi:http://www.uml.lodz.pl/miasto/lodzka_karta_duzej_rodziny


za:archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=921a306c9b856f561c78660a16ce7efb

Copyright © 2017. All Rights Reserved.