Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Irmina Antoszkiewicz dla Fronda.pl: Osoby w związkach niesakramentalnych nie są wykluczone z Kościoła!„Osoby żyjące w związkach niesakramentalnych często czują się wykluczone z życia Kościoła, dlatego należy je otoczyć szczególną opieką duszpasterską” - mówi dla Fronda.pl Irmina Antoszkiewicz.

Portal Fronda.pl: Jaki cel przyświeca organizowanym przez Państwo rekolekcjom dla osób w powtórnych związkach po rozwodzie?

Irmina Antoszkiewicz:Widzimy ogromną potrzebę otoczenia opieką duszpasterską osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Trudną sytuację takich osób dostrzegał papież Jan Paweł II. W swojej adhortacji apostolskiej „Familiaris Consortio” z 1981 r., która powstała po synodzie na temat rodziny mówił: "Razem z Synodem wzywam gorąco pasterzy i całą wspólnotę wiernych do okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się oni odłączeni od Kościoła, skoro mogą, owszem, jako ochrzczeni, powinni uczestniczyć w jego życiu. (...) Niech Kościół modli się za nich, niech im dodaje odwagi, niech okaże się miłosierną matką, podtrzymując ich w wierze i nadziei"... Nasze rekolekcje są prowadzone w ramach ruchu „Spotkania Małżeńskie”, i adresowane do małżeństw sakramentalnych i narzeczonych. Pomysłodawcą tej formy rekolekcji dla małżeństw sakramentalnych był hiszpański jezuita, ks. Gabriel Calvo, który w 1953 r. z grupą małżeństw opracował ich program. Potem ten program został rozpowszechniony w Stanach Zjednoczonych, a do Polski przywiózł tę koncepcję pan Stanisław Boguszewski. Po konsultacji z kard. Wojtyłą odbyły się rekolekcje próbne w 1977 roku w Laskach. Tę ideę następnie przejęli i zorganizowali kolejne rekolekcje dla małżeństw państwo Irena i Jerzy Grzybowscy i właściwie to oni opracowali program rekolekcji dla małżeństw i narzeczonych obowiązujący do dziś.

Ruch Spotkania Małżeńskie jest afiliowany przy Stolicy Apostolskiej. Na podstawie tego programu zostały w 1995 roku przygotowane rekolekcje dla małżeństw cywilnych po rozwodzie. Program ten został dopracowany przy naszym udziale w ciągu 20 lat ich prowadzenia. W ciągu tych lat przez nasz ośrodek w Warszawie przewinęło się ponad 350 par. Średnio każdorazowo w rekolekcjach bierze udział ok. 10 par. Odbywają się one dwa razy w roku, w Wielkim Poście i w Adwencie. Głównie z przyczyn pragmatycznych, bo wtedy najwięcej osób decyduje się na udział w rekolekcjach. Do tej pory rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych odbywały się tylko w ośrodku warszawskim, ale od czasu do czasu wyjeżdżaliśmy na występy gościnne do innych ośrodków. Prawie każda diecezja ma ośrodek formacji małżeństw, dlaczego liczymy, że po ostatnich nawoływaniach papieża Franciszka do otwarcia się na trudną sytuację tych ludzi, takie rekolekcje będą prowadzone również w innych diecezjach. W tym roku po raz pierwszy odbyły się w Bielsku Białej.

Na czym polegają spotkania?Podobnie, jak w cyklu spotkań małżeńskich, są to warsztaty dialogu małżeńskiego. Spotkania zaczynają się kolacją w piątek wieczorem, a kończą obiadem w niedzielę. Zajęcia prowadzą animatorzy, czyli małżeństwa dzielące się świadectwem własnego życia oraz kapłan. Chodzi o to, aby uczestnicy rekolekcji przyswoili sobie pewne podstawowe zasady komunikacji, jak: słuchanie przed mówieniem, dzielenie się przed dyskutowaniem, rozumienie przed ocenianiem, no i nade wszystko – uświadomili sobie, jak ogromną wartość ma przebaczenie. Codziennie można wziąć udział we Mszy św.


Czym różnią się rekolekcje dla małżeństw sakramentalnych od rekolekcji dla osób rozwiedzionych w nowych związkach?

Różnica polega na tym, że na spotkaniach dla par w związkach sakramentalnych wszystkie starania idą w kierunku pokazania ważności sakramentu małżeństwa, dążenia do scalenia tego małżeństwa, jeśli jest ono w kryzysie. Natomiast w czasie spotkań z osobami żyjącymi w związkach niesakramentalnych, podobnie jak z narzeczonymi - staramy się tych ludzi skłonić do refleksji nad decyzją, dlaczego chcą być dalej ze sobą, czy ich małżeństwo sakramentalne zostało rzeczywiście nieodwracalnie zniszczone i czy z tego że są razem może wyniknąć dobro? Staramy się wytrwale i cierpliwie kierować ich ku Panu Bogu, ze świadomością, że ostatecznie to Pan Bóg ich nawraca, nie my! I że kocha tak samo i syna marnotrawnego i jego porządnego starszego brata.

Jak przyjmowane są takie komunikaty?

Niektórym bardzo nie podoba się to, że pytamy, czy powrót do sakramentalnego małżeństwa jest możliwy. Jednak z tego, co wiem, część z odwiedzających nas par otrzymuje stwierdzenie nieważności sakramentu małżeństwa, czasami zapraszają nas na śluby. Według mojej wiedzy, na ok. 350 par które przez ostatnie 20 lat przewinęło się przez nasz ośrodek, tylko dwa związki postanowiły się rozejść.

Jednym z Państwa postulatów - jak można przeczytać w programie rekolekcji - jest pomoc osobom rozwiedzionym w odnalezieniu swego miejsca w Kościele. Czyli?

Te osoby mają swoje miejsce w Kościele od chwili Chrztu św., co jest bardzo wyraźnie podkreślone w adhortacji „Familiaris Consortio”. Te osoby są w Kościele, choć obowiązują je pewne ograniczenia. Trzeba im pomóc odnaleźć się w tej rzeczywistości, bo większość z nich uważa, że Kościół ich odrzucił, dlatego miewają bardzo niechętne nastawienie do księży, do Kościoła, do Pana Boga. Staramy się zmienić ich nastawienie, poszerzyć ich perspektywę.

Rozm. Emilia Drożdż

Spotkania Małżeńskie (popularnie zwane Dialogami Małżeńskimi) są ruchem rekolekcyjnym mającym na celu pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku.

za: http://www.fronda.pl/a/irmina-antoszkiewicz-dla-frondapl-osoby-w-zwiazkach-niesakramentalnych-nie-sa-wykluczone-z-kosciola,48061.html

Copyright © 2017. All Rights Reserved.