Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Najgroźniejsza postać kłamstwa


W murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przez całą sobotę trwało sympozjum naukowe „Oblicza manipulacji – źródła i zagrożenia”. Odbyło się ono w przededniu wspomnienia św. Franciszka Salezego, który jest patronem dziennikarzy. Mogliśmy wysłuchać prelekcji m.in. ks. bp. dr. Adama Lepy z Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, prof. dr. hab. Mieczysława Ryby, kierownika Katedry Historii Systemów Politycznych XIX i XX w. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, profesora WSKSiM, oraz dr. Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS. Uczestników dzisiejszego sympozjum przywitał o. dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja i założyciel Telewizji Trwam.

Pierwszy rektor WSKSiM przypomniał zgromadzonym, czym jest prawda i jak obecnie jest ona postrzegana. – Patrzmy na życie i to wystarczy, trzeba się kierować zasadą prawda. Definicja prawdy powinna być jasna. Obecnie nawet na wielkich uniwersytetach i w świecie, na Zachodzie tworzy się technikę, ale nie morale. Propaguje się tam, że jedyną definicją prawdy jest brak prawdy. To jest postmodernizm. Dramatem jest to, że każdy ma swoją własną prawdę – mówił o. dr Tadeusz Rydzyk. Dyrektor Radia Maryja przypomniał zgromadzonym klasyczną definicję prawdy – zgodność rozumu z rzeczywistością.

Nieoczekiwanie również wśród przemawiających pojawił się, poproszony przez o. dr Tadeusza Rydzyka, prof. Jan Szyszko, który poruszył kwestię manipulacji mediów na przykładzie działań Ministerstwa Środowiska. Prof. Szyszko przypomniał, że szczyt klimatyczny w Paryżu, w którym uczestniczyło 40 tys. osób, został przemilczany w większości mediów. Minister środowiska zauważył też, że media przemilczały zorganizowaną dwukrotnie w Sejmie konferencję poświęconyą papieskiej encyklice „Laudato Si”.

Ks. bp dr Adam Lepa przedstawił wykład pt. „Świętyt Jan Paweł II wobec manipulacji”. Zwrócił w nim uwagę na osobę św. Jana Pawła II, który przywiązywał niesamowitą wagę do słowa i niebezpieczeństwa, jakim jest manipulacja. – Jan Paweł II nie tylko przestrzegał nas przed manipulacją, ale wyjaśnił, na czym ona polega. Manipulacja to coś więcej niż finezyjne kłamstwo. Jest to najgroźniejsza postać kłamstwa, bo to kłamstwo zorganizowane. (…) Z wypowiedzi Papieża wynika, że największym zagrożeniem dla człowieka ze strony działań manipulatorskich jest takie zawładniecie nim, aby się stał bezwolnym narzędziem w osiąganiu celów ważnych dla dysponentów. (…) Papież podkreślał, że manipulacja fałszuje świadomość człowieka i rzeczywistość (…), nie powinniśmy bagatelizować zjawiska manipulacji, lecz przekazywać o nim pełną prawdę in nym (…), problematykę manipulacji powinniśmy uwzględnić w praktyce wychowawczej – tłumaczył ks. bp dr Adam Lepa.

„Manipulacja w sferze polityki” to temat, który przedstawił zgromadzonym prof. Antoni Dudek. W swoim wystąpieniu ukazywał on różne sposoby manipulacji, m.in. makijaż osób występujący w programach telewizyjnych, sposób oświetlenia oraz wiele innych czynników wizualnych, które w znacznym stopniu wpływają na odbiór widzów danej osoby; negatywny lub pozytywny. Poruszył również kwestię manipulacji w treści przekazu i systemu kreowania wroga.

Prof. dr hab. Jan Żaryn z Instytutu Nauk Historycznych UKSW przybliżył zgromadzonym problem manipulacji historią, której korzenie sięgają okresu komunizmu oraz przykłady, w jaki sposób owa manipulacja się odbywała.

Natomiast prof. dr hab. Mieczysław Ryba w wykładzie pt. „Działania manipulatorskie wobec Kościoła w Polsce” zwrócił uwagę zgromadzonych na to, jak wielki strach w PRL-u budził Kościół, z jak ogromnym wysiłkiem starano się go zniszczyć i jak wygląda to również w dzisiejszych czasach. Największym zagrożeniem jest jedność Kościoła. – Mamy do czynienia z próbą poróżnienia Kościoła polskiego ze Stolicą Apostolską. (…) Chodzi nie tylko o podział w sensie personalnym, ale wywołanie poróżnienia doktrynalnego. Wytworzenie nowej teologii wyzwolenia, czyli połączenia neomarksizmu z chrześcijaństwem, czego połączyć się nie da – mówił prof. Ryba

Dr Jarosław Kaczyński przedstawił zgromadzonym problem, z jakim mierzy się obecnie Naród Polski, którym jest manipulacja w tzw. wojnie polsko-polskiej. Wskazał źródła manipulacji. Miały one miejsce w okresie transformacji, gdzie był ośrodek komunistyczny i ośrodek liberalny. Dodał jednak, że osoby związane z tym ośrodkami nie zrezygnowały z udziału w sprawowaniu władzy w Polsce, a obecnie posługują się różnego rodzaju akcjami opartymi na socjotechnice. – Porozumienie z „Solidarnością” – tu musiały być dokonywane pewne zabiegi o charakterze socjotechniki i manipulacji językowej. Powstało więc pojęcie konstruktywnej opozycji czy Okrągłego Stołu. Proszę zwrócić uwagę, że Okrągły Stół był dlatego okrągły, że miał prowadzić do rokowań wielostronnych. Nie „Solidarność” kontra władza, tylko różne podmioty społeczne – powiedział prezes Jarosław Kaczyński. W podsumowaniu swojego wystąpienia zauważył trudności, z jakimi zmaga się PiS. Obecnie widoczne jest to w zarzutach kierowanych pod adresem rządu PiS o braku demokracji i stosowaniu dyktatury.

Joanna Wudyka

Artykuł opublikowany na stronie: http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/151163,najgrozniejsza-postac-klamstwa.html

Copyright © 2017. All Rights Reserved.