Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Dziękuję, Rodzino Radia MaryjaList papieża Franciszka ws. konsekracji świątyni w Toruniu
Radio Maryja

Przewielebnemu Mojemu Bratu
Zenonowi Grocholewskiemu
Kardynałowi Świętego Kościoła Rzymskiego
byłemu Prefektowi Kongregacji Wychowania Katolickiego
(Instytutów Naukowych)

Kontemplując z wielkanocną radością główne tajemnice naszej wiary, cieszę się z inicjatyw, które na całym świecie gorliwi Pasterze podejmują dla pomnożenia wiary i praktykowania miłości w codziennym życiu. Jako że w najbliższym miesiącu maju w Toruniu, dla uroczystego uczczenia Roku Miłosierdzia, będzie konsekrowana nowa świątynia, dedykowana Najświętszej Maryi Gwieździe Nowej Ewangelizacji i świętemu Janowi Pawłowi II papieżowi, już teraz Bogu Wszechmogącemu składam dzięki za to sanktuarium, wybudowane staraniem członków Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, z pomocą wielu Polaków, żyjących zarówno w Ojczyźnie jak i wśród innych Narodów. Jak Mi wiadomo, w obrzędzie konsekracji w mieście Mikołaja Kopernika wezmą udział liczni Biskupi, Kapłani i Wierni świeccy, którzy będą się modlić za cały Kościół, wypraszając gorliwie u Odkupiciela ludzi Boże dary dla siebie i swoich bliskich.

Z tego względu Przewielebny Brat Andrzej Wojciech Suski, który troskliwie i mądrze wypełnia urząd Biskupa Toruńskiego, bardzo uprzejmie Mnie prosił, abym wysłał wybitnego Męża, który by Mnie tam reprezentował i okazał Moją miłość dla tej wspólnoty. Do Ciebie zatem, Przewielebny Mój Bracie, niegdyś Prefekcie Kongregacji Wychowania Katolickiego, który życzliwie otaczasz opieką i wspierasz całe dzieło Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela w Toruniu, kieruję Moją myśl i mianuję Ciebie tym Pismem Moim Specjalnym Wysłannikiem na konsekrację wspomnianego kościoła, która zostanie dokonana we wspomnianym mieście dnia 18 najbliższego miesiąca maja, czyli w rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II.
Będziesz przewodniczył uroczystej Eucharystii z obrzędem konsekracji, otworzysz Drzwi Miłosierdzia i wszystkich obecnych zachęcisz do coraz gorliwszej pracy dla Chrystusa i jego Kościoła. Trzeba bowiem, aby wierni umiłowanej Polski także dzisiaj ukazali całemu światu miłość Ewangelii i przykład chrześcijańskich cnót, jakie należy urzeczywistniać w codziennym życiu.

Proszę Cię także, abyś przekazał Moje pozdrowienie Biskupowi Toruńskiemu i wszystkim pozostałym tam zgromadzonym. Ponadto wyrażam pragnienie, abyś wyraził też słowa życzliwości władzom cywilnym i wszystkim, którzy gorliwie wspierają posługę Kościoła i prawdziwe dobro osoby ludzkiej.

Ja zaś, Przewielebny Mój Bracie, w wypełnieniu twojej misji będę gorąco Ci towarzyszył modlitwami, przez orędownictwo Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, Królowej Polski. Udzielam Ci też chętnie Mojego Apostolskiego Błogosławieństwa, znaku Mojej życzliwości wobec Ciebie i rękojmi darów niebiańskich, które przekażesz zgodnie ze zwyczajem wszystkim uczestnikom uroczystości i słuchaczom Radia „Maryja”, podczas gdy proszę was wszystkich o modlitwy, abym mógł pilnie, według woli Bożej, wypełniać bardzo odpowiedzialny urząd Piotrowy.

Dano na Watykanie, dnia 14 miesiąca kwietnia, w roku 2016, w czasie Jubileuszu Miłosierdzia, w czwartym Mojego Pontyfikatu.

za:http://www.radiomaryja.pl/multimedia/list-papieza-franciszka-ws-konsekracji-swiatyni-w-toruniu-2/

***

List Prezydenta RP z okazji konsekracji świątyni w Toruniu

Z okazji konsekracji świątyni pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, list do uczestników dzisiejszych uroczystości skierował prezydent Polski Andrzej Duda.

Podkreślił w nim, że w czasach komunizmu Karol Wojtyła dał Polakom ogromne wsparcie moralne. Andrzej Duda podziękował za stworzenie kaplicy, w której umieszczono nazwiska Polaków, którzy w czasie wojny ratowali Żydów. Prezydent przypomniał również o dwóch ważnych wydarzeniach, które w tym roku obchodzone są w Polsce: 1050. rocznicy chrztu Polski oraz Światowych Dniach Młodzieży.

Całość listu prezydenta Andrzeja Dudy o okazji konsekracji kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II:


Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 18 maja 2016 roku

Uczestnicy
uroczystości konsekracji kościoła
pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II
w Toruniu

Eminencjo, Księże Kardynale Legacie!
Ekscelencje, Księża Biskupi!
Wielebny Ojcze Prowincjale!
Czcigodny Ojcze Dyrektorze!
Czcigodni Ojcowie Redemptoryści!
Wielebni Kapłani!
Szanowni Państwo!

Szesnastego października 1978 roku rozpoczął się nowy rozdział w dziejach chrześcijaństwa, a jednocześnie nowy, ważny rozdział w historii Polski. Biały dym nad Kaplicą Sykstyńską obwieścił wybór nowego papieża. Był nim Karol Wojtyła, późniejszy święty Jan Paweł II. Wizjoner i reformator, apostoł i humanista, orędownik jedności chrześcijan, pokoju społecznego i pokoju między narodami. Myśliciel, który wnikliwie opisał węzłowe problemy ludzkości u schyłku XX wieku. A jednocześnie charyzmatyczny człowiek czynu, Papież Pielgrzym. Przeszedł do historii jako ten, który głosząc program nowej ewangelizacji, przygotował ponadmiliardową wspólnotę Kościoła katolickiego na wyzwania trzeciego tysiąclecia.

My, Polacy nie możemy też zapominać o ogromnym wsparciu duchowym i moralnym, którego Jan Paweł II udzielał nam podczas nocy komunizmu oraz później, u początków wolnej Polski. Jak jeszcze nikt przed nim zwrócił oczy świata ku naszej Ojczyźnie. Na wszystkich kontynentach poznawano lub przypominano sobie osiągnięcia naszego narodu, nasz wkład w światowe dziedzictwo kultury, dzieje polskiego państwa oraz chwałę polskiego oręża. A także ogrom cierpień, które rozpoczęły rozbiory i których apogeum była wojna światowa. Dzięki biografii Jana Pawła II, dzięki jego wypowiedziom i symbolicznym gestom zaczęto częściej mówić i pisać o naszych rodakach. ratujących Żydów z rąk niemieckich nazistów. Niezmiernie się cieszę, że w tej nowoczesnej, okazałej świątyni znalazła się kaplica z wypisanymi nazwiskami Polaków, którzy w „czasach pogardy”, ratując bliźnich, żydowskich współobywateli, z narażeniem życia własnego i swoich bliskich, dawali świadectwo najwyższym wartościom etycznym i zasadom chrześcijaństwa.

Obchody 1050-lecia Chrztu Polski oraz Światowe Dni Młodzieży w Krakowie sprawiają, że nasza Ojczyzna znowu przykuwa uwagę świata. Będziemy z dumą prezentować zarówno najgłębsze źródła polskiej tożsamości i kultury, jak i ogromny wkład, jaki Polacy wnieśli w budowę i obronę cywilizacji chrześcijańskiej. Będziemy spotykać się z naszymi gośćmi i mówić im o współczesnych osiągnięciach i aspiracjach Polski, o naszej wizji przyszłości Europy i całego globu. Ze czcią i wdzięcznością będziemy wspominać naszego najwybitniejszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Myślę, że ten nowy, piękny kościół, wzniesiony staraniem Ojców Redemptorystów i dzięki ofiarności społeczeństwa polskiego w kraju i na obczyźnie, konsekrowany w rocznicę urodzin Papieża Polaka i stanowiący wotum wdzięczności za jego pontyfikat, będzie nie tylko pomnikiem Jego samego. W pewnym sensie będzie to również pomnik naszej kultury — polskości opartej na szacunku dla osoby ludzkiej i umiłowaniu wolności, na wartościach ewangelicznych i patriotyzmie. Pomnik kultury, która dała światu Jana Pawła II.

Życzę, aby dzisiejsza uroczystość była dla Państwa umocnieniem duchowym oraz aby utwierdziła Państwa w przywiązaniu do Polski — do jej najtrwalszych, a zarazem najpiękniejszych tradycji i wartości.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Duda

za:www.radiomaryja.pl/multimedia/list-prezydenta-rp-z-okazji-konsekracji-torunskiej-swiatyni/

***

Jan Paweł II ocalił Radio Maryja

Z ks. abp. Mieczysławem Mokrzyckim, metropolitą lwowskim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Ukrainy obrządku łacińskiego, rozmawia Małgorzata Bochenek.

Dziś przeżywamy konsekrację świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Jakie znaczenie dla Księdza Arcybiskupa ma to wydarzenie?

– Zaproszenie na tę ważną dla całego Kościoła uroczystość przyjąłem z ogromną radością i wdzięcznością. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w konsekracji świątyni, która powstała jako wotum za pontyfikat św. Jana Pawła II. Bardzo się cieszę, że została ona wzniesiona, dzięki wielkiej ofiarności ludzi, w centrum ewangelizacyjnym utworzonym przez Ojców Redemptorystów w Toruniu. Ta świątynia to wielki dar dla Papieża, także za życzliwość, którą zawsze okazywał Radiu Maryja. Ojciec Święty Jan Paweł II ocalił tę rozgłośnię. W sytuacji kiedy osoby jej nieprzychylne dążyły do tego, aby ją zlikwidować, Papież św. Jan Paweł II zdecydowanie wstawił się za Radiem Maryja, wskazując na jego ważną rolę i misję w Kościele. Po zamachu na placu św. Piotra i cudownej interwencji Maryi, na Krzeptówkach w Zakopanem została wybudowana świątynia – wotum za uratowane życie św. Jana Pawła II. Kościół Matki Bożej Fatimskiej konsekrował Papież. Dziś konsekracja świątyni w Toruniu, która jest wotum wdzięczności za cały pontyfikat św. Jana Pawła II. To będzie miejsce szczególne.

Między innymi dlatego, że znajduje się w niej replika prywatnej kaplicy św. Jana Pawła II, w której modlił się w Watykanie?

– Tak, również przez ten fakt. Cieszę się, że na pewnym etapie powstawania świątyni w Toruniu mogłem pomóc. Już jako sekretarz Ojca Świętego Benedykta XVI wprowadzałem architektów do kaplicy św. Jana Pawła II w Watykanie, którzy dokonywali szczegółowych pomiarów po to, aby wierna kopia papieskiej kaplicy mogła powstać w toruńskiej świątyni. Również obraz Matki Bożej, który ks. kard. Stanisław Dziwisz przekazał o. Tadeuszowi Rydzykowi, osobiście dawałem do podpisania Janowi Pawłowi II. Podpis Papieża widnieje na awersie tego obrazu z wizerunkiem Matki Bożej Królowej Polski. Obraz ten w kaplicy Papieża był zawieszony tuż pod krzyżem. „Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź jego Opiekunką” – wzywał św. Jan Paweł II. Teraz świątynia – wotum wdzięczności za jego pontyfikat ma wezwanie Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. – Święty Jan Paweł II u progu nowego tysiąclecia zachęcał wszystkich, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, do podejmowania nowej ewangelizacji. Wezwanie Maryi pod tym tytułem odwołuje się do wielkiej idei św. Jana Pawła II, abyśmy głosili Ewangelię na ulicach, byśmy przepowiadali Chrystusa w domach.

za:www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/158127,jan-pawel-ii-ocalil-radio-maryja.html

***

Dziękuję, Rodzino Radia Maryja

W takim miejscu, po takich pięknych utworach, po takich pięknych wykonaniach, pięknych melodii, to trzeba się tylko modlić. Cóż może powiedzieć polityk w takim miejscu – Szczęść Boże! – powiedziała Beata Szydło do pielgrzymów zgromadzonych w Toruniu na uroczystości konsekracji kościoła pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Jednym z gości uroczystości konsekracji kościoła pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II była premier Beata Szydło. W towarzystwie szefowej KPRM Beaty Kempy i części parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości skierowała słowo do pielgrzymów zgromadzonych w amfiteatrze na wodzie.

– Ważne jest to, że dzisiaj jest nas tylu tutaj, w tym pięknym miejscu, żeby wspólnie razem przeżyć coś wielkiego. Każdy z nas będzie na swój sposób przeżywał tę uroczystość. Każdy z nas gdzieś po cichu będzie w swoim sercu modlił się o rzeczy dla niego ważne – powiedziała Beata Szydło. Jak dodała, tym, co łączy dzisiaj wszystkich uczestników uroczystej konsekracji, jest poczucie tworzenia jednej rodziny i miłość do Polski.

– Kiedy patrzę na państwa ten kolorowy roześmiany tłum, to myślę sobie, jak dobrze żyć w Polsce – stwierdziła premier. Na uroczystość do Torunia przyjechali pielgrzymi z całej Polski. Fakt ten został zauważony przez premier. – Tu rzeczywiście jest cała Polska, jak patrzę po transparentach z napisami miejscowości. Po tych wszystkich pięknych nazwach, tu rzeczywiście jest cała Polska. I w naszych sercach jest Polska – podkreśliła. Premier podziękowała pielgrzymom za codzienną modlitwę, którą kierują w jej intencji, rządu i Polski. Podkreśliła, że to wsparcie jest odczuwalne.

– Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, bo potrzeba nam tej siły, potrzeba nam tej wiary, którą mamy wszyscy, potrzeba nam tej pewności, że wy jesteście z nami. Za to serdecznie wam wszystkim dziękuję – powiedziała szefowa Rady Ministrów. Świątynia pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II jest wotum wdzięczności za pontyfikat Papieża Polaka. Konsekracja kościoła jest więc wielkim świętem Rodziny Radia Maryja.

Rafał Stefaniuk

za:www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/158177,dziekuje-rodzino-radia-maryja.html


***

Radio cywilizacji miłości

To miłość do słuchaczy, do Polaków, do Kościoła przynagla Radio Maryja do budowania cywilizacji miłości, do propagowania tego, co służy dobru i prawdzie – powiedział ks. kard. Zenon Grocholewski. Cztery lata trwała budowa kościoła pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Dziś Rodzina Radia Maryja przeżywała uroczystą konsekrację świątyni będącej wotum wdzięczności Narodu Polskiego za pontyfikat największego z rodu Słowian. Konsekratorem kościoła i legatem papieskim na to wydarzenie był ks. kard. Zenon Grocholewski. – Jest dla mnie powodem ogromnej radości fakt, że przypadło mi konsekrować ten kościół pw. Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, reprezentując Papieża Franciszka, który łączy się z nami podczas tej uroczystości – powiedział na rozpoczęcie homilii ksiądz kardynał. Przypomniał, że dzieła zainicjonowane przez Ojców Redemptorystów spotykają się z wieloma niesprawiedliwymi atakami. – Ojciec Tadeusz opierał się odważnie tym atakom, podejmowanym – o zgrozo! – ze strony tych, którzy chcieli i chcą uczyć demokracji i wolności mediów – podkreślił.

Dzieła Ojców Redemptorystów to nie tylko Radio Maryja, ale także Telewizja Trwam i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – zwrócił uwagę ks. kardynał. Dodał, że dzieła te „pracują nie po to, by dominować, lecz by służyć”. Impulsem do codziennej posługi jest miłość. To ona daje siłę do walki o prawdę i do przeciwstawiania się złu, a więc budowania cywilizacji miłości. – To miłość do słuchaczy, do Polaków, do Kościoła przynagla te ośrodki do budowania cywilizacji miłości, do propagowania tego, co służy dobru i prawdzie, do przeciwstawiania się temu, co szkodzi, co jest złem, co obraża Boga i prawdę o człowieku. Skłania więc między innymi do obrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci – powiedział główny konsekrator.

Ksiądz kard. Zenon Grocholewski odniósł się do wezwania kościoła: Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Podkreślał, że każdy z nas jest powołany do głoszenia Ewangelii z „nową gorliwością”. – Wszyscy jesteśmy powołani do ewangelizacji. To mówił Sobór Watykański II, to wielokrotnie podkreślał św. Jan Paweł II, o tym mówił Papież Benedykt XVI i to powtarza Papież Franciszek – powiedział kaznodzieja. Współkonsekratorami kościoła byli współpracownicy św. Jana Pawła II: ks. kard. Stanisław Dziwisz i ks. abp Mieczysław Mokrzycki, oraz ks. abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. W uroczystości konsekracji wzięło udział duchowieństwo, przedstawiciele świata nauki i polityki z premier Beatą Szydło na czele. Szczególnym gościem była Anna Ben Ezra, attaché ds. kultury Ambasady Izraela w Polsce. Jej obecność związana jest z faktem, iż toruński kościół jest miejscem pamięci o Polakach, którzy oddali życie za Żydów podczas II wojny światowej.

Rafał Stefaniuk

za:www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/158203,radio-cywilizacji-milosci.html

***

Zob. też: http://wpolityce.pl/kosciol/293413-o-rydzyk-mozemy-powiedziec-ze-tutaj-jest-polska-jana-pawla-ii-konsekracja-nowej-torunskiej-swiatyni-zdjecia-i-wideo

M.in.

O. dr Tadeusz Rydzyk w słowie kończącym uroczystości podziękował wszystkim za obecność dyktowaną miłością.

Kochani, w dzisiejszym dniu śpiewamy Panu Bogu i niebu całemu „Alleluja!”, a ludziom z głębokim ukłonem „dzięki!”. Najpierw synowskie „dzięki” Ojcu św. Franciszkowi za mianowanie specjalnego swego wysłannika, by konsekrował tę świątynię – sanktuarium, wotum wdzięczności za największego Polaka wszechczasów, następcę św. Piotra – św. Jana Pawła II w dniu jego urodzin. Dziękujemy Ojcu św. za duchową, a przez swego wysłannika również fizyczną, obecność, modlitwę i błogosławieństwo. Dziękujemy Eminencji ks. kardynałowi legatowi za życzliwą opiekę i wspieranie od lat dzieła redemptorystów i Rodziny Radia Maryja w Polsce i w świecie. I za dzisiejsze błogosławieństwo tego sanktuarium – żywego sanktuarium Ludu Bożego obecnego tutaj i przed odbiornikami radiowymi i telewizyjnymi TV Trwam, Radia Maryja i TV Polonia. Bóg zapłać za to.

Bóg zapłać Eminencji. Bardzo szczególnie dziękujemy wieloletniemu współpracownikowi, świadkowi życia i świętości, który z synowskim oddaniem służył św. Janowi Pawłowi II i służy dalej, mówiąc o nim, dając o nim świadectwo – Eminencji ks. kard. Stanisławowi Dziwiszowi. Dziękujemy za życzliwość. Gdyby nie Ojciec św. Jan Paweł II, Radio Maryja by nie istniało. Nie dokonałoby się wiele dobra i nie byłoby tego, czego dziś także jesteśmy świadkami. A najbliżej Ojca św. i każdej sprawy – a więc i tej narodzonej w Grodzie Kopernika – był właśnie ks. kard. Stanisław Dziwisz. I jest dalej. Bóg zapłać, wielkie Bóg zapłać za to „wtedy” i za to „teraz” w Polsce! Tutaj także ogromne dzięki za wielką miłość, życzliwość sekretarzowi Ojca św. Jana Pawła II i Benedykta XVI ks. abp. metropolicie lwowskiemu Mieczysławowi Mokrzyckiemu, który musiał już jechać i pewnie słucha nas w samochodzie. Tym bardziej pozdrawiamy! Szczególne dzięki, za ojcowskie, ale i braterskie traktowanie wszystkich tych spraw i nas – od samego początku – dzięki naszemu pasterzowi ks. bp. Andrzejowi Suskiemu; naszemu metropolicie i opiekunowi TV Trwam, a przedtem Radia Maryja, wspaniałemu ks. abp. Sławojowi Leszkowi Głódziowi, który właśnie wczoraj miał imieniny!

Dziękujemy ks. abp. Nuncjuszowi Apostolskiemu Celestino Milgiore, zwłaszcza dziś za poświęcenie Kaplicy Pamięci tych, którzy na serio przyjęli przekazanie miłości i oddali życie ratując Żydów w ciemną noc okupacji niemieckiej. Na ręce ks. bp. Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski dziękujemy ks. abp. Stanisławowi Gądeckiemu, przewodniczącemu Konferencji Episkopatu, za życzliwość, za list, za każde dobro, którego doświadczamy. Na ręce ks. Prymasa Seniora – ks. abp. Józefa Kowalczyka wszystkim pasterzom naszego Kościoła obecnym tutaj i nieobecnym albo obecnym duchowo, bo wiem, że tacy są, np. ks. abp Zimowski, który nie mógł dojechać, ale przysłał swojego delegata. Nie mógł też dojechać ks. bp Piotrowski. Przysłał swojego delegata – kanclerza. Za to dziękujemy i pozdrawiamy, zwłaszcza chorych.

Bóg zapłać wszystkim kapłanom. Jest ich z nami przynajmniej 500. Bóg zapłać siostrom zakonnym i braciom zakonnym, współpracownikom duchownym i świeckim pomocnikom. Podziękowania te kierujemy na ręce prowincjała naszego zgromadzenia o. Janusza Soka. Dziękujemy za wszystkich współbraci i wszystkim współbraciom. Życzmy optymizmu.

Dziękujemy wszystkim żywym i zmarłym budowniczym tego sanktuarium, szczególnie chorym i cierpiącym, budującym przez modlitwę. Dziękujemy za wspieranie także swym groszem wszystkim z Polski i Polonii. Nie myślcie, że to już jest koniec. Prosimy o dalsze wsparcie. Przecież nie możemy zostawić kościoła nieskończonego. Tu jeszcze wiele brakuje, ale trzeba budować żywy Kościół. I tu potrzeba pomocy, najpierw modlitwy. Dziękujemy wszystkim, także Polonii, której delegaci z Europy, Kanady i USA są wśród nas. Jeżeli powiedziałem USA to chciałbym szczególnie pozdrowić i wyrazić zadowolenie z tego, że w naszej uroczystości uczestniczą również, jako wyraz przyjaźni z Polakami, Ambasador Stanów Zjednoczonych John Law z Panią Alison Dilworth, która jest przedstawicielem Działu Politycznego.

Szczególnie pragnę podziękować Pani Annie Ben Ezra, Attaché ds. Kultury Ambasady Izraela w Polsce, za obecność i słowa w imieniu Pani Ambasador Izraela. Pragniemy budować z wszystkimi ludźmi bardzo dobre relacje. Bóg zapłać wszystkim wspaniałym budowniczym: robotnikom, specjalistom, konstruktorom, wspaniałym artystom, inżynierom. Podziękowanie to składam na ręce bezinteresownego, bez jednego grosza, z miłością konsekwentnie prowadzącego każdy szczegół tego dzieła, Pana Architekta Andrzeja Ryczka z New Jersey, który jest wśród nas. A wszystkim urzędom, firmom, społeczeństwu Torunia szczególne dzięki na ręce naszego Pana Prezydenta. Bóg zapłać!

Tę świątynię buduje dalej wielu ludzi, a myślę nie tylko o wykonawcach. Myślę o rzeszach, których przedstawicielami jesteście Wy tutaj zgromadzeni – ci, którzy nie weszli tutaj, ale wejdą za chwilę i będą mogli wchodzić zawsze. Wy jesteście ich przedstawicielami – siostry i bracia, którzy macie tyle miłości i z miłością tutaj dzisiaj przybyliście.

Ale Pan Bóg nam wynagrodził. Wczoraj było w Toruniu zimno, wiał wiatr. Zwróciłem się do św. Jana Pawła II: Ty zawsze pomagałeś, czy naprawdę nie możesz nic zrobić? I patrzcie jest piękna pogoda.

Bóg zapłać wszystkim za to, że macie tyle miłości – wszystkim z ojczyzny i świata.

Możemy powiedzieć, że tutaj jest Polska Jana Pawła II. Kochani! Tylko kochający w prawdzie i jednoczący się na chwałę Bożą i dla dobra wspólnego mogą wiele uczynić, tak, jak wszyscy kierujący się prymatem ducha z duchowymi przywódcami, bo jest prymat ducha. Jan Paweł II często o tym mówił, że z duchowymi przywódcami i pasterzami, ze świeckimi stojącymi na czele narodu zatroskanymi o dobro wspólne, możemy uczynić wiele na chwałę Bożą i dla dobra człowieka, rodziny, narodu, ojczyzny. Ta świątynia jest tego następnym przykładem. A ileż tych przykładów było przez 25 lat istnienia Radia Maryja, a później także Telewizji Trwam?

Episkopat tyle razy stawał w obronie Radia Maryja i Telewizji Trwam, by te media istniały. Tyle razy naród stawał. Tyle manifestacji, miliony podpisów, ale także zatroskani o dobro wspólne politycy upominali się o prawo do posługi tych mediów i za to dzięki.

Dzięki pasterzom, całemu Episkopatowi, duchowieństwu na ręce wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wspaniałego księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Bóg zapłać Ekscelencjo za każde słowo, za każde świadectwo. My to słyszymy także w Radiu Maryja i w Telewizji Trwam. Bóg zapłać całemu polskiemu narodowi – narodowi Jana Pawła II. Na ręce obecnych tutaj wszystkich słuchaczy, telewidzów i tych, którzy łączą się z nami dzięki współczesnej technice, ale także dzięki wybranym z woli narodu, by o niego się troszczyć, na ręce tu obecnych Pani Premier Beaty Szydło, Pana Premiera Jarosława, Pana Marszałka Senatu. Według dyplomacji najpierw powinienem podziękować Panu Marszałkowi, ale ja mam szacunek dla niewiast, a szczególnie że jest to mama diakona – niedługo będzie on kapłanem, a drugi syn zostanie lekarzem. Przy okazji pozdrawiamy męża Pani Premier.

Na ręce marszałka Senatu, ministrów, parlamentarzystów: dziękujemy i modlimy się, abyście troszczyli się naprawdę o dobro każdego człowieka, jak nas nauczył Jan Paweł II, także tych najbiedniejszych, o rodzinę i naszą ojczyznę, także tę ojczyznę, która jest poza Polską, tę drugą komorę, Polonię. Modlimy się o to. Kochani, dziękujemy za to cudowne przygotowanie wszystkim, ale (przede wszystkim) naszemu księdzu ceremoniarzowi, gdyby nie on, to ta liturgia by tak nie wyglądała. A kto mu dziękuje? Księże prałacie Wojciechu, Bóg zapłać za wszystko. I Bóg zapłać wszystkim posługującym przy ołtarzu, że ksiądz wytrzymuje z nami – ale my z księdzem. Bo on wymaga dużo od nas. Bóg zapłać i tym śpiewającym wspaniale, Bóg zapłać, to było coś cudownego! Wszystkim artystom. Ci w telewizji to widzą, a my nie wszystko. Bóg zapłać za to.

Kochani, na szczycie prezbiterium tego sanktuarium (a prezbiterium to replika kaplicy watykańskiej Jana Pawła II) widzimy fragment słowa naszego ukochanego Ojca Świętego z inauguracji pontyfikatu: „Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. On to uczynił i został wielkim w historii i wielkim świętym. Pod tymi słowami widzimy z dwóch stron, od Mieszka I poczet wielkich Polaków. Oni nieraz mimo różnych kolei swej drogi wiary, otworzyli drzwi swoich serc Chrystusowi i stali się wielcy i Polska wtedy z takimi (ludźmi) zawsze była wielka. Byli tak wielcy, że oddawali życie za swoich sąsiadów, za swoich współobywateli, braci. Ktoś powiedział „starszych braci”. Jan Paweł II mówił: można by powiedzieć „starsi bracia w wierze”. I dlatego ta kaplica jest tam. Ona bardzo dużo mówi. Być tak wielkim, żeby oddać życie.

Kończąc, proszę was – jeżeli mogę, przynajmniej tak dzisiaj – proszę was wzorem św. Jana Pawła II, odpowiadając na jego, naszego umiłowanego, już świętego, wołanie: „Otwórzmy wszyscy na oścież drzwi swoich serc Chrystusowi”. I mało, uczyńmy wszystko, aby nasi rodacy, wszyscy ludzie, także młodzież, dzieci, otworzyli drzwi swoich serc Chrystusowi, Panu Bogu. Bo bez Boga życie nie ma pełnego sensu. Bo bez Boga – nic. Bóg albo nic. I nie bójmy się, nie lękajmy się. Alleluja i do przodu, Bóg zapłać!

Copyright © 2017. All Rights Reserved.