Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Komunikaty i informacje

Oświadczenie prof. Janusza Kaweckiego-Sprzeciwiam się blokowaniu w wielu mediach rzetelnej informacji i manipulowaniu nią.

Ostatnio zauważam, że znaczna część mediów prowadzi kampanię nierzetelnego informowania opinii publicznej o podstawach zajmowanego przeze mnie stanowiska w głosowaniach uchwały odnoszącej się do koncesji dla TVN S.A. na kolejny okres. Chodzi o programy TVN24 oraz TVN Siedem.

Co prawda w niektórych mediach przebiło się uzasadnienie decyzji, jaką podjąłem w trakcie głosowania przeciwko przyjęciu uchwały dotyczącej programu TVN24, jednak większość mediów, prezentując wyniki głosowania nad przyznaniem koncesji na program TVN Siedem, pomija informację o wydanym przeze mnie oświadczeniu. Widoczne jest także manipulowanie przekazem tych informacji. Moje stanowisko w tej sprawie przedstawiałem w kolejnych „Oświadczeniach” z 1 lutego i 10 lutego br. W tym ostatnim, wydanym bezpośrednio po głosowaniu KRRiT nad uchwałą dotyczącą programu TVN Siedem, przedstawiłem kolejny raz uzasadnienie podjętej decyzji. Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że głosuję przeciwko przyznaniu tej koncesji dlatego, iż nadawca narusza wymagania ustawowe stawiane strukturze kapitałowej nadawców mediów w Polsce. W rozpatrywanym wniosku podmiot dominujący występujący w tej strukturze kapitałowej znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W swoich audycjach nadawca programu TVN Siedem, prezentując mój brak zgody na udzielenie koncesji, nie tylko nie informuje o merytorycznej podstawie mojego stanowiska, ale nawet stosuje manipulacje. W ostatnio prowadzonej kampanii nadawca wzywa odbiorców programu do interweniowania w KRRiT wobec braku wydania koncesji na program TVN Siedem. Kilkanaście takich protestów dotarło bezpośrednio do mojej skrzynki odbiorczej. Każdemu z autorów odpowiedziałem, przesyłając tekst mego „Oświadczenia” z 10 lutego br. Już otrzymałem od większości z nich podziękowania za informację o rzeczywistej podstawie zajmowanego przeze mnie stanowiska. Przypuszczali, iż moja decyzja wynika z niesprawiedliwej oceny programowej nadawcy. Chcąc przekazać rzetelne informacje w tej sprawie szerszemu gronu odbiorców, udzieliłem wywiadu dla „Naszego Dziennika” (publikacja w dniu 15 lutego br.). Moje argumenty za głosowaniem przeciwko przyjęciu uchwały o przyznanie koncesji zostały tam szczegółowo wyłożone. W innych mediach z tej informacji również nie skorzystano. W dniu 16 lutego br. w audycji „Fakty” w informacji zaprezentowanej ok. godziny 19.11 zastosowano nawet manipulację wobec mojej wypowiedzi przywołanej z audycji „Aktualności” wyemitowanej w dniu 15 lutego br. w Radiu Maryja. W materiale „Faktów” z nagrania mojej wypowiedzi, która trwała ponad 19 minut, przedstawiono zaledwie kilkusekundowy fragment odnoszący się do ogólnego problemu, który podjęty został przez prowadzącego audycję w Radiu Maryja. Chodziło o stosunkowo częste nieprzestrzeganie prawa w Polsce i konsekwencje tego działania. Przywołana w „Faktach” moja radiowa wypowiedź została zmieniona w taki sposób, że pominięto początek zdania, który brzmiał: „I tak jest we wszystkich innych sytuacjach; proszę zobaczyć…”, a wyemitowano część wypowiedzi, zaczynając dopiero od słów: „wiele różnych działań takich bezprawnych, obraźliwych, chamskich…”. Manipulacja wypowiedzianymi przeze mnie słowami stworzyła wrażenie, jakobym tak charakteryzował program TVN Siedem i tym uzasadniał moje stanowisko w głosowaniu nad przyznaniem koncesji. W rzeczywistości słowa te odnosiły się do owych „innych sytuacji” występujących w otaczającej nas rzeczywistości. Przy takiej prezentacji mojego stanowiska nie dziwię się reakcji odbiorców programu TVN Siedem kierujących skargi do KRRiT. Mając powyższe na uwadze, przedstawiłem niniejsze stanowisko na posiedzeniu KRRiT, po głosowaniu w dniu 17 lutego br. i niniejszym przekazuję do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej KRRiT.

 prof. Janusz Kawecki – członek KRRiT

 Warszawa, dnia 17 lutego 2022 r.

za:naszdziennik.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.