Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Komunikaty i informacje

Komunikat z 393. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

W dniach 11 i 12 października 2022 roku odbyło się w Kamieniu Śląskim, pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, 393. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

1. Zebranie odbyło się w miejscu urodzenia św. Jacka, patrona diecezji opolskiej, co związane było z obchodami 50-lecia jej utworzenia. Podczas Eucharystii sprawowanej w sanktuarium na Górze Świętej Anny biskupi zawierzyli Panu Bogu przyszłość diecezji oraz Kościoła w Polsce. Modlili się również o pokój na świecie, a zwłaszcza o zakończenie wojny w Ukrainie.

2. Główny temat Zebrania, które zbiegło się z 60. rocznicą rozpoczęcia obrad Soboru Watykańskiego II, to równocześnie hasło trwającego Synodu: Ku Kościołowi synodalnemu. Gościem specjalnym był kard. Mario Grech, sekretarz generalny Synodu Biskupów, który odniósł się do etapu diecezjalnego Synodu. Wskazał główne kierunki dalszych prac synodalnych i oczekiwania z nimi związane. Podkreślił, że synodalność może skutecznie wesprzeć posługę biskupów w diecezjach.

3. W ramach dyskusji nad przebiegiem procesu synodalnego, biskupi podkreślili wagę i znaczenie synodalności w Kościele. Dotyczy to wszystkich poziomów życia i funkcjonowania Kościoła. Wskazali na potrzebę rozeznania tego, co jest z Bożego Ducha w syntezach diecezjalnych i syntezie krajowej. Zauważyli, że tam, gdzie udało się doprowadzić do rzeczywistego dialogu uczestników procesu synodalnego, tam rozwijała się współpraca, której doświadczenia trzeba kontynuować i przenosić na istniejące w diecezjach struktury synodalne. Potrzeba zwłaszcza praktyki synodalności na poziomie relacji międzyludzkich: słuchania, dialogu, szczerości i przejrzystości.

4. Z wielkim niepokojem biskupi śledzą sytuację w Ukrainie. Trwająca już ósmy miesiąc wojna ujawniła wielką hojność naszych Rodaków oraz ich gotowość niesienia pomocy, którą bezinteresownie ofiarowało tak wielu z nich. Biskupi wyrażają wdzięczność tym, którzy na różne sposoby włączają się w tę pomoc. W czasie Zebrania wysłuchali relacji przewodniczącego Komisji Charytatywnej KEP, dyrektora Caritas Polska oraz przewodniczącego Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek na temat aktualnej sytuacji w tym kraju oraz pomocy udzielonej Ukraińcom. Biskupi mają nadzieję, że pomoc uchodźcom z Ukrainy będzie świadczona tak długo, dopóki będzie istniała taka konieczność.

5. Wobec przedłużającej się wojny w Ukrainie biskupi zwrócili uwagę, że można ulec pokusie „zmęczenia” pomaganiem uchodźcom i ofiarom konfliktu. Apelują zatem o dalsze zaangażowanie na ich rzecz w parafiach i pomoc w ich społecznej adaptacji do polskich warunków. Parafie, we współpracy z samorządami, mogą nadal być miejscem towarzyszenia obcokrajowcom, by w ten sposób włączyć się w konieczny proces ich integracji. Chodzi o takie działania, jak: organizacja nauki języka polskiego, pomoc w znalezieniu pracy i mieszkania, opieka nad rodzinami, dziećmi i uczniami oraz osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Po raz kolejny pasterze przypominają, że nie ma różnych kategorii uchodźców i migrantów, bo wszyscy mają tę samą godność osobową i wartość w oczach Boga.

6. Rosnące zjawisko pielgrzymowania obliguje kościelnych organizatorów pielgrzymek do profesjonalnego podejścia w ich organizacji, z uwzględnieniem obowiązującego prawa w przestrzeni turystyki, ale także z zachowaniem specyfiki pielgrzymowania. Program pielgrzymek musi zawsze gwarantować głębokie duchowe przeżycie wiary, a ułatwienia i uproszczenia w ich organizacji nigdy nie mogą wpływać na obniżenie bezpieczeństwa pielgrzymów.

7. Biskupi wyrazili pragnienie towarzyszenia młodym w procesie systematycznej, duchowej formacji i zachęcają ich do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie, a także w spotkaniach organizowanych w diecezjach.

8. Nie wolno też zapominać o ubogich w naszych parafialnych wspólnotach. Przypomina nam o tym Światowy Dzień Ubogich, obchodzony w niedzielę 13 listopada. Nową formą ubóstwa staje się m.in. ubóstwo energetyczne, na które winniśmy odpowiadać pomocą w ramach naszych możliwości.

Za wstawiennictwem Świętej Anny, patronki diecezji opolskiej, pasterze Kościoła polecają Bogu trudne sprawy Ojczyzny i Kościoła w kontekście zbliżającej się zimy i licznych kryzysów spowodowanych przez rosyjską agresję na Ukrainę. Wszystkim Rodakom w kraju i za granicą udzielają pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 393. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.

Kamień Śląski, 12 października 2022 r.

za:archidiecezjalubelska.pl


***

 Wybory w Konferencji Episkopatu Polski. Jakie zaszły zmiany?

W środę, 12 października, biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Powołano m.in. dwóch członków Rady Stałej KEP oraz przewodniczącego Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie i przewodniczącego Rady ds. Dialogu Religijnego.

Publikujemy pełną listę decyzji:

Członek Rady Stałej (z wyboru)

abp Stanisław Budzik – koniec 2. kadencji

abp Wacław DEPO – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

2. Członek Rady Stałej (z wyboru)

abp Grzegorz Ryś – koniec 1. kadencji

bp Wiesław ŚMIGIEL – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

3. Przewodniczący Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia

bp Romuald Kamiński – koniec 1. kadencji

bp Romuald KAMIŃSKI – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

4. Przewodniczący Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie

bp Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap – koniec 2. kadencji

bp Krzysztof CHUDZIO – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

5. Przewodniczący Rady ds. Dialogu Religijnego

bp Rafał Markowski – zakończenie pełnienia posługi

abp Grzegorz RYŚ – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

6. Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem

bp Rafał Markowski – zakończenie pełnienia posługi

abp Grzegorz RYŚ – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

7. Delegat KEP ds. Stowarzyszenia Żywego Różańca

abp Wacław Depo – koniec 2. kadencji

abp Wacław DEPO – powołanie na 3. pięcioletnią kadencję

8. Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Krajowej Administracji Skarbowej

abp Andrzej Dzięga – koniec 1. kadencji

abp Andrzej DZIĘGA – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

9. Delegat KEP ds. Telewizji Trwam

abp Sławoj Leszek Głódź – koniec 2. kadencji

abp Tadeusz WOJDA – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

10. Delegat KEP ds. Kontaktów z ComECE

bp Janusz Stepnowski – koniec 2. kadencji

bp Janusz STEPNOWSKI – powołanie na 3. pięcioletnią kadencję

11. Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie

bp Krzysztof Włodarczyk – koniec 1. kadencji

bp Krzysztof WŁODARCZYK – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

12. Delegat KEP ds. Ruchu Szensztackiego w Polsce

bp Paweł Cieślik – zakończenie pełnienia posługi

abp Adrian GALBAS SAC – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

13. Asystent Rady Szkół Katolickich

bp Marek Mendyk – koniec 2. kadencji

bp Marek MENDYK – ustanowienie na 3. pięcioletnią kadencję

14. Członek Rady ds. Apostolstwa Świeckich

Artur DĄBROWSKI – zatwierdzenie

15. Członek Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych

ks. Tomasz KRAJ – zatwierdzenie

16. Konsultorzy Komisji Duchowieństwa

ks. Piotr Kot, ks. Wojciech Mleczko – zakończenie pełnienia posługi

ks. Przemysław KWIATKOWSKI – zatwierdzenie

o. Krzysztof DUDZIAK OFMCap – zatwierdzenie

17. Duszpasterz Krajowy Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich

ks. Waldemar Woźniak – koniec 5. kadencji

ks. Waldemar WOŹNIAK – powołanie na 6. pięcioletnią kadencję

18. Duszpasterz Krajowy Pracowników Opieki Społecznej

ks. Ryszard SAWICKI – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

19. Krajowy Moderator Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

o. Stanisław Jarosz OSPPE – koniec 1. kadencji

o. Stanisław JAROSZ OSPPE – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

20. Delegat Narodowy do prac w Europejskim Komitecie Duszpasterzy Akademickich

ks. Wojciech Surmiak – koniec 1. kadencji

ks. Krzysztof POROSŁO – zatwierdzenie na 1. pięcioletnią kadencję

21. Asystent Kościelny Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP

ks. Henryk Skorowski SDB – koniec 3. kadencji

ks. Henryk SKOROWSKI SDB – powołanie na 4. pięcioletnią kadencję

22. Asystent Krajowy Grup Modlitwy Ojca Pio

o. Roman Zbigniew Rusek OFMCap – koniec 1. kadencji

o. Robert KRAWIEC OFMCap – zatwierdzenie kandydatury na 1. pięcioletnią kadencję

23. Krajowy Asystent Kościelny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

ks. Dariusz Wojtecki – koniec 1. kadencji

ks. Dariusz WOJTECKI – zatwierdzenie na 2. pięcioletnią kadencję

24. Członek Zarządu Fundacji Opoka

Jowita Rusiecka – zakończenie pełnienia posługi

Miłosz KLUBA – powołanie do czasu zakończenia kadencji Zarządu

25. Zarząd Fundacji św. Józefa Konferencji Episkopatu Polski (zatwierdzenie)

Marta TITANIEC – Prezes Zarządu

ks. Grzegorz STRZELCZYK – Członek Zarządu

ks. Janusz ŁUCZAK SAC – Członek Zarządu

26. Zarząd Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” (zatwierdzenie)

o. Grzegorz FILIPIUK OFMCap – Przewodniczący Zarządu

ks. Jerzy WITCZAK – Zastępca Przewodniczącego Zarządu

ks. Tomasz GARWOLIŃSKI – Sekretarz

ks. Piotr TYLEC – Skarbnik

ks. Kamil ZADROŻNY – Członek Zarządu

27. Prezes Zarządu Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce (zatwierdzenie)

Grzegorz BARAN – Prezes Zarządu

28. Kandydat na Zastępcę Dyrektora Caritas Polska

o. Cordian Michał Szwarc OFM – zakończenie pełnienia posługi

ks. Tomasz RODA – nihil obstat

29. Duszpasterz Krajowy Niesłyszących

Duszpasterz Krajowy Głuchoniemych zmienia nazwę na Duszpasterza Krajowego Niesłyszących.

30. Zarząd Fundacji Radość Miłości

ks. Robert WIELĄDEK – Prezes Zarządu

31. Rada Fundacji Radość Miłości

bp Wiesław ŚMIGIEL – Przewodniczący Rady

bp Artur G. MIZIŃSKI

ks. Marcin SZCZERBIŃSKI

za:misyjne.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.