Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Grzegorz B. Bednarek:Zapomniany misjonarz - Św. Brunon z Kwerfurtu 974-1009

Przypadająca w dniu 9 marca  kolejna rocznica śmierci św. Brunona z Kwerfurtu, jednego z pierwszych na ziemiach polskich misjonarzy- męczenników za wiarę chrześcijańską,  staje się jednak doskonałą okazją do przypomnienia tej wybitnej historycznej postaci związanej z początkami historii Polski.

Św. Brunon- Bonifacy oprócz tego, że był po św. Wojciechu i Braciach Męczennikach kolejnym przybyłym z Zachodu Europy na dwór Bolesława Chrobrego misjonarzem,  wsławił się w polskiej historii również tym, iż stał się pierwszym udokumentowanym kronikarzem epoki wczesnopiastowskiej działającym bezpośrednio na ziemiach polskich już na początku XI wieku. Do historii polskiej literatury weszły  między innymi:  jego słynny, napisany w Polsce około roku 1008 w języku łacińskim Drugi żywot św. Wojciecha,  Żywot Pięciu Braci Męczenników i List do Henryka II, w którym stanął on, jako rodowity Niemiec po stronie Bolesława Chrobrego, krytykując tym samym niemieckiego króla za jego wojenny sojusz przeciw polskiemu księciu zawarty z pogańskimi Wieletami. Ta niezwykła wręcz lojalność wobec Chrobrego oraz  zaangażowanie Brunona na ówczesnych ziemiach polskich w organizację tutejszej struktury kościelnej, zakonnej i chrystianizacyjnej oraz jego zagranicznych posług dyplomatycznych,  każą upatrywać w św. Brunonie  głównego   kontynuatora   zarówno misji św. Wojciecha, jak i wielkich uniwersalistycznych planów zjednoczenia chrześcijańskiej Europy zainicjowanych przez  Ottona III i papieża Sylwestra II. Można tutaj stwierdzić, iż razem z jego męczeńską śmiercią w Prusach oraz  późniejszym   zaginięciem  w  ruskim Kijowie innego misjonarza i współpracownika św. Brunona, kołobrzeskiego biskupa Reinberna, którego jako swego posła wysłał tam w roku 1013 Bolesław Chrobry, kończy się też ottońska idea zjednoczonej Europy, której szczytowym punktem był słynny Synod Gnieźnieński w roku 1000.

Po   przedwczesnej   śmierci   cesarza    Ottona III   w    roku    1002 i  morderstwie dokonanym przez saskich grafów na Ekkharcie z Miśni, który miał być potencjalnym następcą Ottona III, późniejszej śmierci papieża Sylwestra II  i martyrium Pięciu Braci Męczenników w roku 1003, św. Bruno stał się tragicznym kontynuatorem nieudanej wówczas próby pokojowego zjednoczenia europejskich chrześcijan pod patronatem ówczesnego papiestwa i  berłem Świętego Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Męczeńska śmierć Brunona,  gdzieś  na  pograniczu  piastowskiej   Polski, Prus, Jaćwięży i Rusi  była  udokumentowanym  przez kronikarzy swojej epoki epilogiem tej idei, i choćby dlatego w dzisiejszej Zjednoczonej Europie warto odwołać się do tych tragicznych postaci, które przed tysiącem lat były inicjatorami tego procesu.

Według  polskich historyków panuje zgodnie przekonanie że św. Brunon-Bonifacy zamykał  pierwszy etap procesu chrystianizacji Polski, która rozpoczęła się chrztem Mieszka I w roku 966. Ten krótki artykuł oprócz wspomnienia jednego z pierwszych męczenników za wiarę chrześcijańską na polskiej ziemi  powinien także  przybliżyć dzisiejszym odbiorcom wiedzę o tamtych czasach i wielkich postaciach „renesansu ottońskiego”, które w roku 1000 wprowadziły Polskę poprzez utworzenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej do katolickiej rodziny narodów zachodnioeuropejskich.         


Copyright © 2017. All Rights Reserved.