Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Prof. Tadeusz Gerstenkorn-Usta milczą, dusza śpiewa, kochaj mnie !

Bez miłości świat nic nie wart, kochaj mnie ! To słowa ze znanej operetki Lehara pt. „Wesoła wdówka”, znane, a zwłaszcza melodia, zapewne rzeszom miłośnikom tak zwanej „ podkasanej muzy”.  Okazuje się, że nawet w tak „lekkim” utworze można znaleźć słowa, które

w niewymuszony sposób nakłaniają do refleksji, do zastanowienia się nad problemem miłości. Do poruszenia tego tematu skłoniło mnie wysłuchanie tej pieśni (i nawet wspólne śpiewanie) na niedawnym koncercie na Politechnice Łódzkiej. Nawet przypadkowe wydarzenie może skłonić do refleksji nad czymś zgoła poważnym.

Temat ten jest niezwykle często poruszany i omawiany w prasie popularnej, niekiedy nazywanej jako bulwarowa, bo dotyka z reguły sprawy miłości tylko jako relacji „męsko-damskiej”, co prowadzi do ogromnego spłycenia zagadnienia i omawiania zwykle „osiągnięć” pewnych osób w wielokrotnych mariażach ze spadkiem  nieokreślonej liczby dzieci, o których oni sami niewiele wiedzą.

Tymczasem, choć na temat miłości napisano nieprzebrane ilości artykułów, rozpraw i książek, to słowa cytowanej arii wskazują, że lepiej daje się wyrazić uczucie miłości duszą niż słowem, Wezwanie kochaj mnie! jest dramatycznym apelem do niesienia ofiary i poświęcenia się dla drugiej osoby. Nie potrafię tego lepiej wyrazić, niż to zrobili uczestnicy tak zwanego konwersatorium nr 107 odbytego w styczniu br. w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie , której rektorem i „duszą działania” – anima movens, jest pani prof.  Elżbieta Mycielska-Dowgiałło. Można czytać tekst wypowiedzi prelegentów wiele razy (ja też tak zrobiłem) i znajdywać w nim za  każdym razem coś dla siebie niezmiernie cennego, zastanawiać się, jak wcielić w życie wymienione tam wskazówki. Nie potrafię lepiej sformułować idei mieszczących się w pojęciu miłości, niż to uczynili dyskutanci wspomnianego konwersatorium, czyli pewnej formy seminarium (o charakterze naukowym) umożliwiającym pewien dyskurs słuchaczy z prelegentami. Tekst tego niezwykłego seminarium otrzymałem bez trudności ze wspomnianej Szkoły. Należy zaznaczyć, że konwersatoria odbywają się stale cyklicznie w Szkole i są znamienitym wyrazem niezwykłej wartości ideowej Szkoły, a dotyczą różnych pojęć z dziedziny wychowania w aspekcie ich wartości chrześcijańskich.

Przytoczę tu tylko ważkie słowa pani Marii Łubowicz (dyrektor Szkoły Specjalnej) z Jej wystąpienia: „Możemy w sobie rozwijać miłość dochodząc do tego, że stanie się ona postawą moralną, sposobem życia,  nakierowanym na to, że będziemy pragnęli czynić dobro, będziemy pragnęli służyć innym (podkr. TG). Z kolei pani Katarzyna Łukomska (nauczycielka) powiedziała: Miłość pojmuję jako pragnienie dobra dla drugiego człowieka. Ponieważ seminarium powinno mieć charakter naukowy, więc w tekście konwersatorium można znaleźć bardzo ciekawą wypowiedź profesora dr. hab. Mikołaja Krasnodębskiego nawiązującego do idei miłości rozważanej już przez filozofów starożytnych Platona i Arystotelesa. Profesor wspomniał też o cennych pracach bardziej współczesnych autorów: Immanuela Kanta, profesora KUL-u Mieczysława Gogacza, św, Tomasza \z Akwinu, św, Bernarda z Clairvaux, św. Jana Pawła II, św. Jana od Krzyża. W sumie jest to bogactwo cennych myśli i wartościowych zaleceń.

Troska o zrozumienie piękna i wartości idei miłości, zwłaszcza w kręgach ludzi młodych, jest stale widoczna w tekstach specjalnego czasopisma poświęconego miłości i skierowanego do młodych o nazwie Miłujcie się.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.