Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Jadwiga Kamińska - Służba człowiekowi to największy skarb

O pracy charytatywnej na rzecz drugiego człowieka z Józefą Danutą Majdańską, prezesem Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków rozmawia Jadwiga Kamińska.

         Jadwiga Kamińska – Dlaczego postanowiła Pani wstąpić do Stowarzyszenia, w którym ludzie pomagają ludziom i podjąć się trudnej pracy, bo jak wiemy potrzeby są ogromne.


         Józefa Danuta Majdańska – Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków, które powstało w 2004 r. jest organizacją charytatywną wspierającą aktywność społeczną, kulturalną i gospodarczą. Udziela także bezpłatnej pomocy żywnościowej, psychologicznej oraz prawnej osobom ubogim, zagrożonym marginalizacją społeczną. Na początku moja działalność ukierunkowana była głównie na pomoc społeczną. Od 2005 r. do chwili obecnej jesteśmy beneficjentami Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej gdzie z Banku Żywności pozyskujemy, a następnie wydajemy paczki żywnościowe, początkowo w latach 2005-2008 dla 12000 osób, obecnie obejmujemy pomocą około 2000 osób . Działaliśmy nie tylko w Łodzi, ale także w województwie łódzkim m.in. w gminach Aleksandrów i Sławno w powiecie piotrkowskim, obecnie Łódź i powiat łódzki wschodni.

   – Ważnym dziełem w Stowarzyszeniu jest praca z dziećmi z rodzin ubogich, wielodzietnych, bezrobotnych. Swoją działalnością obejmujecie szczególnie te dzieci, które faktycznie potrzebują pomocy.

  – Pomoc dzieciom przybiera różne formy. Zauważyliśmy, że wiele dzieci potrzebowało pomocy zarówno w lekcjach jak i dożywianiu, nie dlatego, żeby rodzice się nimi nie interesowali. Rodzice tak są zajęci szukaniem pracy, zdobywaniem pieniędzy na utrzymanie rodzin i domu, że często zaniedbują swoje dzieci. U nas znalazły one spokojne miejsce, gdzie mogły pod troskliwą opieką pedagogów odrobić lekcje, uczestniczyć w zajęciach plastycznych, zjeść posiłek. Czas pozalekcyjny spędzały w bezpiecznym miejscu, otoczone dobrocią opiekunów. Sobota to czas wolny od szkoły, ale przebywające u nas dzieci pragnęły także z nami być w tym dniu. Organizowaliśmy więc dla nich wyjścia m.in. do kina, ZOO, Figloraju.

  – Projekt, w którym uczestniczyliście „Zaprzyjaźnij się z przyrodą”, cieszył się wielkim zainteresowaniem u dzieci. Ze względu na wyjazdy autokarem, mogła w nim wziąć udział ograniczona ilość dzieciaków. Proszę o przybliżenie nam tego projektu.

  – Akcja miała ma celu przybliżyć dzieciom z miasta polską wieś. Większość dzieci wyjeżdżała z Łodzi po raz pierwszy. Tam poznawały pracę w polu, a także różne zwierzęta. Na pytanie „Skąd mamy mleko?”, nie mówiły już, że ze sklepu. Uczestniczyły wraz z paniami z Kół Gospodyń Wiejskich w zajęciach kulinarnych, a także garncarskich. W spotkaniach z grupami rekonstrukcyjnymi poznawały historię regionów. Przez szereg lat organizowaliśmy kolonie i ferie dla dzieci z rodzin potrzebujących pomocy w Dąbrowie n/Czarną, gdzie mieliśmy dzięki Dobremu Sercu wójta Dionizego Głowackiego do dyspozycji Szkołę Podstawową wraz z całym zapleczem i boiskiem Orlika. Dla dzieci był to czas odpoczynku w cudownej okolicy Natura 2000. Na takich wyjazdach widać było jakim bogactwem jest wypełniony ten mały człowiek. Gdy ma odpowiednie warunki, potrafi uruchomić mechanizm dobra, wydobyć je z siebie i cieszyć się. Wbrew pozorom niekiedy pod maską małoduszności, cwaniactwa, wulgarności kryje się duża wrażliwość, miłość i przyjaźń.

  – Stowarzyszenie współpracuje z Sądem Rejonowym w Łodzi. Na czym ta współpraca polega?

  – W 2015 r. podpisaliśmy umowę z Prezesem Sądu Rejonowego na wykonanie prac społeczno – użytecznych w ramach odpracowania kar zasądzanych przez sądy. Jest to zamiana kary grzywny na pracę społecznie - użyteczną. Przez okres około trzech lat kary odpracowało 102 skazanych, z czego 18 z nich w dalszym ciągu wspiera nasze działania pozostając wolontariuszami naszego Stowarzyszenia.

  - Realizujecie też projekty WISIENKA i Re-start, co jest celem tych projektów?

  – Celem projektu WISIENKA jest zapobieganie odizolowania osób od rodziny i społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, gwarancja tym osobom warunków życia jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych i rodzinnych. Wsparciem zostało objętych 268 osób. Naszym zadaniem jako Partnera Projektu WISIENKA, który realizujemy wspólnie z Powiatem Łódzkim Wschodnim/Centrum Pomocy Środowiskowej od 2018 r. było 70 posiłków, obecnie WISIENKA C.D.  jest dostarczanie posiłków obiadowych dla 80 osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, nieporadnych życiowo z Gmin Nowosolna, Andrespol, Brójce, Rzgów oraz Tuszyn. Natomiast celem projektu Re-start jest aktywizacja 30 osób, którzy w 3 cyklach po 10 osób przebywają w 2 mieszkaniach aktywizacyjnych użyczonych przez Partnera jakim jest Miasto Łódź. Są to osoby zagrożone bezdomnością i wykluczeniem społecznym oraz bezdomne. Otrzymują pomoc terapeutów, prawnika, psychologa, szkoleniowców, aby przywrócić ich do życia w społeczeństwie obywatelskim. Projekt zawiera szkolenie zawodowe, staże, naukę, szkolenia w organizacji dnia codziennego, finansów, umiejętności gospodarowania i gotowania. Efektem końcowym jest pomoc w zatrudnieniu, pozyskaniu lokalu i monitorowaniu podjęcia samodzielnego życia. Udzielamy też obecnie pomocy osobom, które przebywają na kwarantannie i nie mają bliskich, które mogłyby pomóc im w zakupach, a także zaopatrujemy jadłodzielnie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Łodzi, gdzie znajduje się skupisko ludzi starszych. Przekazujemy produkty spożywcze, którymi w danym dniu dysponujemy. W 2017 r. zostaliśmy Przedsiębiorstwem Ekonomi Społecznej, które zatrudnia przy pracach remontowo budowlanych osoby zagrożone marginalizacją społeczną, skazane po wyjściu z zakładów karnych, umożliwiając im przysposobienie i wyrobienie nawyku do pracy.

    - Przy Stowarzyszeniu powstał jedyny w Polsce Wolontariat Artystyczny. Proszę przybliżyć jego działalność.

   - Pomysłodawcą powołania Wolontariatu Artystycznego był śp. Janusz Gust. Celem była opieka nad artystami Ziemi Łódzkiej, którzy lata świetności mieli już za sobą i potrzebowali  wsparcia oraz pomocy społecznej. Oni rewanżowali się występami podczas naszych wydarzeń artystycznych jako „dinozaury” scen polskich. Zajmowali się organizacją zabaw mikołajkowych, w których brało udział ponad 200 dzieci z najuboższych rodzin. Przygotowywali programy słowno – muzyczne na spotkania opłatkowe, a także uczestniczyli w piknikach rodzinnych. W obecnych czasach panującej pandemii w ramach zadania Narodowego Centrum Kultury pt. „Artyści w sieci”, zrealizowaliśmy dwa koncerty on-line „W świecie opery i operetki” z udziałem Anny Cymerman, Lesława Białeckiego, Szymona Jędrycha oraz Zespołów Kameralnych im. J. Kiepury i „Bogna Band”.
 
  - Ważnym wydarzeniem dla waszych podopiecznych był zawsze piknik rodzinny, na którym integrowały się rodziny będące pod waszą opieką.

  - Organizacja pikniku rodzinnego to było duże przedsięwzięcie dla nas i dla naszych wolontariuszy. To spotkanie całodniowe, gdzie przybyłym gościom uprzyjemniały czas występy zespołów ludowych, Koła Gospodyń Wiejskich, a także artyści z Wolontariatu Artystycznego, sportowcy, uczniowie szkół muzycznych, pokazy sztuk walki, straży miejskiej, policji i wojska. Wszystkim zapewnialiśmy poczęstunek, przygotowując kilka tysięcy porcji kiełbasy i kaszanki z grilla, oraz ponad tysiąc litrów grochówki. Były też słodycze, jogurty, napoje. W przerwach między koncertami organizowane były konkursy dla dzieci, w których każdy uczestnik otrzymywał upominek.

  - Od 2005 r. pełni Pani funkcję prezesa Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków. Przez te lata praca na rzecz potrzebujących została zauważana i doceniana.

  - Od różnych organizacji otrzymujemy podziękowania i dyplomy, na które na jednej ze ścian w Stowarzyszeniu już niewiele pustego miejsca zostało. Bardzo sobie cenię wyróżnienie przez Radę Miejską w 2013 r.  odznaką „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”. W 10 rocznicę działalności Stowarzyszenie otrzymało Apostolskie Błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka , a także odznakę „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”. Cieszę się jeśli ktoś zauważa naszą działalność i ją docenia. Jest to satysfakcja i mobilizacja do dalszej pracy.

  - Skąd wzięła się u Pani wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka?

  - Urodziłam się na Zamku w Niepołomicach (wówczas był tam szpital i oddział położniczy). Uczęszczałam do przedszkola, które prowadziły  Siostry Urszulanki. One często powtarzały, że kochać bliźniego to dać mu szczęście. Z czasem zrozumiałam, że najkrótsza droga, która prowadzi do drugiego człowieka i jego szczęścia, to zapewnić mu godne życie. Duży wpływ na moje wychowanie i obecną działalność charytatywną miały spotkania z biskupem Karolem Wojtyłą, przez którego w 1967 r. byłam bierzmowana. Jak byłam w przedszkolu, a później w szkole, co roku witałam, wraz z zespołem w strojach krakowskich, przybywającego na imieniny Karola przyszłego Papieża, który celebrował Mszę św. w Kaplicy św. Karola Boromeusza przy kościele w Niepołomicach. Mój dom rodzinny był zawsze gościnny i otwarty dla ludzi ubogich. W moim życiu było wiele okazji do służby drugiemu człowiekowi, a to przecież największy skarb służyć innym.

 


          

   

 

                                                        
Foto: Marek Kamiński

Przedruk z Tygodnika Niedziela (tekst i zdjecia otrzymane od Autorów)

Copyright © 2017. All Rights Reserved.