Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Jadwiga Kamińska - Krzyż znakiem miłości Boga

Ulicami Starego Widzewa przeszła niezwykła droga krzyżowa. Drogą za Jezusem podążały postacie apostołów, arcykapłanów, żołnierzy rzymskich, Maryi, Szymona, Judasza, Piłata, Weroniki.
W postacie misterium wcielili się uczniowie szkół salezjańskich, młodzież z oratorium, wychowawcy, salezjanie. - Misterium to forma nabożeństwa, która jest połączona z teatrem, ale to nie jest przedstawienie.

Tak jak dwa tysiące lat temu na ulicach Jerozolimy Jezus szedł z krzyżem pośród gwaru miasta, tak i dzisiaj przeżywamy to na ulicach naszego miasta – powiedział ks. dr Dariusz Husak SDB dyr. Technikum Salezjańskiego.

Podążając za Jezusem dźwigającym krzyż od kościoła MB Wspomożenia Wiernych ulicami Wodną, Nawrot i Przędzalnianą, przeżywano wydarzenia z męki Pańskiej m.in.: zdradę Judasza, skazanie na śmierć, upadek pod krzyżem, spotkanie z matką, pomoc Szymona Cyrenejczyka  w niesieniu krzyża, spotkanie z Weroniką. Golgotę usytuowano na schodach kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. - Krzyż jest nie tylko zbudowany z drewna, ale jest zbudowany z naszych grzechów, z naszych niewierności, z naszych win. Jezus świadomie chce ten krzyż wziąć na swoje ramiona. Świadomie chce przytulić krzyż, aby w tym geście przytulić każdego grzesznika, każdego z nas z naszymi słabościami, grzechem, niewiernością. Świadomie Jezus bierze ten znak, który był znakiem hańby, znakiem brutalności i śmierci. W dłoniach Jezusa, w jego drodze krzyżowej, w jego męce i ostatecznie śmierci, krzyż porażki staje się znakiem zwycięstwa. Krzyż śmierci staje się znakiem życia. Krzyż nienawiści staje się znakiem miłości i przebaczenia. Właśnie w ten sposób my chrześcijanie patrzymy na krzyż. Krzyż, który jest znakiem niewyobrażalnej i niepojętej miłości Boga do człowieka – powiedział ks. dr Przemysław Solarski SDB proboszcz parafii.
    
Dzisiaj stajemy przy krzyżu w szczególnym czasie, kiedy rozgrywa się potężna walka między dobrem a złem za naszą wschodnią granicą. Jest to echo tej walki, która rozgrywa się od pierwszych chwil nieposłuszeństwa człowieka wobec Boga. Chcemy widzieć w krzyżu znak nadziei, znak ocalenia. - Krzyż stawia nam pytanie na ile naprawdę wierzę w Chrystusowe zwycięstwo, na ile naprawdę w tym krzyżu dostrzegam Boga, który jest wszechmocny – pytał ks. proboszcz.
    
Misterium Męki Pańskiej było dużym przedsięwzięciem, w które zaangażowało się wiele osób pod kierunkiem ks. dr Dariusza Husaka. Wierni biorący w nim udział poczuli czym była męka, cierpienie i śmierć Pana Jezusa. - Bóg przyjął karę za grzechy każdego człowieka, tych którzy żyli wtedy, gdy Pan Jezus chodził po świecie, wcześniej, potem i teraz. To trudno sobie wyobrazić, że przyjął karę za grzechy tych wszystkich, którzy strzelają dzisiaj z czołgów do szkół, szpitali, domów spokojnej starości, tam na Ukrainie. On przyjął karę również za ich grzechy – powiedział ks. kan. Wiesław Kamiński proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
    
Przed figurką Matki Boskiej Fatimskiej ks. kanonik dokonał Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

za:lodz.niedziela.pl
                                                                            
Foto: Marek Kamiński

 

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.