Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat - Ewangelia i konstytucja

W dyskusjach nad pytaniem jaki kształt powinna przybierać praktyka stosunków między państwem a Kościołem, przeważają odpowiedzi o przyjaznym charakterze i uszanowaniu misji Kościoła. Jednak niektórzy publicyści podkreślają, że „Duchowni powinni wreszcie zrozumieć, że najważniejszym dokumentem dla urzędników państwowych jest konstytucja, a nie katechizm /Katarzyna Wiśniewska/”. Natomiast wiodący lewicowy  polityk / Leszek Miller/, podkreśla, że jego partia „chce tworzyć Polskę sprawiedliwą, bogatą, wielobarwną i pogodną, państwo prawa, demokracji, równych szans, tolerancji. Państwo świeckie, gdzie konstytucja jest ważniejsza niż Ewangelia". Twierdzi także, że „Powinno się zaproponować racjonalne ułożenie wzajemnych kontaktów zakładając, że w Polsce Kościół ma do spełnienia określoną misję  - Ale lewica też ma swoją misję”. Należy docenić deklarację uznania i uszanowania misji Kościoła oraz wolę przyjaznych relacji, jednak obawę budzi narastająca tendencja, według której obecnie przychodzi pora „na innego rodzaju stosunki, w których konstytucja ważniejsza jest niż Ewangelia”. Tego rodzaju deklaracje są nie do przyjęcia dla chrześcijanina. Oczywiste jest wielkie znaczenie konstytucji, która zawiera elementy fundamentalne i konstytutywne dla porządku społecznego i systemu wartości podstawowych, które warunkują harmonię życia społecznego, jednak znaczenie Ewangelii jest rozstrzygające. To konstytucja powinna być zgodna z Ewangelią a nie Ewangelia z konstytucją i to jest miara jej adekwatności. Konstytucja jako twór ludzki może być bardziej lub mniej doskonała, natomiast Ewangelia, to prawda o Bogu, powołaniu i godności człowieka, o zbawieniu. Jej przekreślenie czy zlekceważenie oznacza odrzucenie nadziei zbawienia i fundamentu dla rzeczywistości doczesnej.

Ks. Waldemar Kulbat

Copyright © 2017. All Rights Reserved.