Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Grzegorz Bednarek. Cykl autorski: CHRZEŚCIJAŃSKIE KORZENIE ZJEDNOCZONEJ EUROPY . Średniowieczny kult św. Tomasza Becketa w Polsce i w Niemczech.

Św.Tomasz Becket z Canterbury 1118-1170, biskup, męczennik                      

Kult św. Tomasza Becketa z Canterbury był jednym z najważniejszych kultów pielgrzymkowych średniowiecznej Europy. Zasięg jego oddziaływania obejmował prawie wszystkie ówczesne kraje chrześcijańskie obrządku rzymsko-katolickiego , a trasa pielgrzymów do katedry arcybiskupiej w angielskim Canterbury, będąca  miejscem jego martyrium, zasłynęła w XII wieku jako miejsce cudów związanych z jego wstawiennictwem  i stała się celem pielgrzymkowych podróży setek tysięcy pątników z terenu całego kontynentu.

Obok starych zachodnioeuropejskich  pielgrzymich tras do sanktuariów św. Jakuba w galicyjskim Santiago de Compostella, św. Urszuli w Kolonii, św. Marcina w Tours i św. Dionizego w Sankt  Denis, szlak do Canterbury stał się ważnym elementem  średniowiecznej wiary i obyczajowości religijnej, która emanowała z Anglii na wschód, północ i południe Europy. Kamiennymi świadkami tego kultu stały się dziesiątki romańskich i gotyckich kościołów pod wezwaniem św. Tomasza, rozrzuconych  między Wisłą, Tamizą i Tybrem.  Jednym z nich jest przepiękna cysterska bazylika w Podklasztorzu, która jego wezwanie  uzyskała   podczas swojej konsekracji w roku 1232. Jest to jednocześnie najstarsza świątynia pod  tym wezwaniem w Polsce.

Innym cennym zabytkiem związanym ze św. Tomaszem Becketem jest też gotycka kaplica zamkowa w Raciborzu, nosząca od  końca XIII wieku także jego  wezwanie. W katedrze wawelskiej od średniowiecza znajduje się także jeden z ołtarzy wraz z jego relikwiami  sprowadzonymi tu w XIII wieku.  Oprócz  Polski silny kult św. Tomasza posiada także północna Francja, głównie Normandia, gdzie biskup przebywał przez jakiś czas na wygnaniu, goszczcąc jako religijny i polityczny azylant  w tamtejszych opactwach cysterskich.  Cystersi stali się poprzez to  jednymi z głównych propagatorów jego kultu.

W roku 1230 w pięćdziesiątą  rocznicę mordu na arcybiskupie Canterbury, dokonaną z rozkazu angielskiego króla Henryka II przez jego rycerzy  wynikłą z jego nieposłszeństwa  wobec swego władcy gównie z przyczyn religijnych i politycznych, ówczesny papież zarządził ogólnoeuropejskie obchody męczeńskiej śmierci arcybiskupa i wtedy też najprawdopodobniej powstał zamysł utworzenia szlaków pielgrzymich do Canterbury, między innymi z piastowskiej Polski. Osiedlenie się  na Ziemi Sandomierskiej, w Małopolsce i Wielkopolsce, na  Śląsku i Ziemi Lubuskiej zakonów krzyżowych- bożogrobców, joaannitów i templariuszy- którzy tworzyli, obsługiwali i ochraniali ówczesne szlaki pielgrzymów do Jerozolimy, Santiago de Compostella i Canterbury zintensyfikowało rozszerzanie się tego kultu i stworzyło nową wschodnią nitkę tego szlaku wiodącą z  małopolskiego Sulejowa przez Wielkopolskę, Brandenburgię, Saksonię i Nadrenię, aż do Anglii.


Mniej więcej w tym samym czasie bo około roku 1230  w całej Saksonii rządzonej wówczas przez rody Welfów, Askańczyków i Wettynów  kilkanście istniejących  już wcześniej kościołów przemianowano na świątynie pod wezwaniem św. Tomasza Becketa z Canterbury. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć katedrę  w Brunszwiku, która jest nekropolią saskiego księcia Henryka Lwa i jego małżonki Matyldy, córki angieleskiego króla Henryka II, który wydał rozkaz zamordowania arcybiskupa.

Innymi ważymi sanktuariami św. Tomasza na tej tej trasie są ponadto saskie kościoły i klasztory- w Bursfelde nad Wezerą, w biskupim Merseburgu, Lipsku i małej wiosce Pretzien w Saksonii-Anhalt. Ten ostatni ufundowany został przez saskiego możnowładcę Albrechta Niedźwiedzia. Inne kościoły pod jego wezwaniem znajdują się też w Austrii i na Węgrzech. Jako ciekwostkę należy tu dodać, iż rycerze-zabójcy, którzy dokonali mordu na arcybiskupie zostali ukarani przymusowym wcieleniem na osiem lat do zakonu templariuszy w Ziemi Świętej, gdzie trzech z nich zginęło w walce z Saracenami. Sama postać św. Tomasz Becketa urosła do rangi wielkiego obrońcy wiary i praw Kościoła Katolickiego oraz  symbolu przeciwstawienia się  w imię wiary i sumienia wobec dyktatury i moralnej bezkarności władców. Polskim odpowiednikiem Tomasza Becketa jest patron Małopolski i Krakowa św. Stanisław Szczepanowski zamordowany z kolei w XI wieku z rozkazu piastowskiego władcy Bolesława Śmiałego. Być może podobieństwo postaw obydwu tych biskupów było przyczyną sprowadzenia w XIII wieku relikwii św. Tomasza Becketa z Canterbury właśnie do małopolskiego wówczas Sulejowa.

W średniowiecznej  hagiografii zachodnioeuropejskiej św. Tomasz Becket stał się jednym z najważniejszych świętych Kościoła Katolickiego. Tomasz urodził się  w roku 1118 w bogatej rodzinie kupieckiej  w Londynie, a jego ojciec i matka byli pochodzenia normandzkiego. Pierwsze nauki pobierał u kanoników regularnych w  brytyjskim Merton a na studia przeniósł się do Paryża. Po swoim powrocie do Londynu pomagał ojcu w handlowych interesach pełniąc jednocześnie funkcję miejskiego urzędnika skarbowego. Po pewnym jednak czasie udał się na dwór prymasa Anglii, Teobalda, do Canterbury, który przyjął  pełnoletniego już Tomasza do grona swojego kleru i wysłał go na na dalsze studia  prawnicze  do Bolonii we Włoszech i Auxerre we Francji. Po ponownym powrocie do Anglii został przez biskupa Teobalda w roku 1154 mianowany archidiakonem Canterbury. Ze względu na jego gruntowne wykształcenie już rok później król angielski Henryk II mianował go swoim kanclerzem a po śmierci prymasa  1162 roku wybrał go na jego następcę, licząc zapewne na jego całkowitą uległość wobec królewskiego majestatu.

Tutaj jednak dokonała się w Tomaszu Beckecie, już jako głowie kościoła angielskiego, jego duchowa przemiana i ze spragnionego kariery i stanowisk dworzanina stał się on bezkompromisowym mężem Kościoła oraz moralnym przywódcą angielskiego kleru. Jako prymas, Tomasz zrezygnował z urzędu kanclerza królewskiego, choć funkcja ta dawała mu ogromne wpływy i majątek w całym państwie. Po przyjęciu sakry biskupiej, przywdział włosiennicę, zaczął wieść skromne, ascetyczne życie i oddawać się żarliwym modlitwom. Stał się także nieustraszonym obrońcą niezależności i praw Kościoła wobec władzy świeckiej i królewskiej, co doprowadziło wkrótce do otwartego konfliktu z jego dotychczasowym mecenasem, królem Henrykiem II.

Był to czas kiedy nad kościołem katolickim w Anglii zaczęły się gromadzić  przeciwności zapowiadające nadciągającą burzę i konflikty.  Henryk II był największym władcą ówczesnej Europy a pod jego berłem znajdowały się wówczas dzięki dynastycznym związkom i spadkom cała Anglia, Normandia oraz Francja. Po całkowitej ruinie Anglii, dokonanej przez wojny domowe , prowadzone przez swego ojca Henryka I, nowy władca postanowił wszystko odbudować i doprowadzić do ładu reformując przede wszystkim prawo. W swoich ambitnych planach król pragnął podporządkować sobie również Kościół i jego hierarchów.

Mianowanie zaufanego Tomasza Becketa na stanowisko prymasa Anglii miało być jednym z etapów tego procesu. Tutaj jednak król się zawiódł i głęboko rozczarował  nieugiętą postawą swojego dotychczasowego dworzanina.  W roku 1164 król Henryk II ogłosił "Konstytucje Klarentyńskie" ograniczające znacznie prawa Kościoła na rzecz króla. Będący już prymasem Tomasz Becket nie podpisał tego aktu i nie przyłożył na nim swojej pieczęci, co wywołało już bezpośredni konflikt między królem a prymasem. Niedługo potem papież Aleksander III potępił konstytucje a prymas Tomasz Becket uczynił to samo. Król wezwał wtedy Tomasza przed swój sąd w Northampton. Prymas odwołał się do papieża i wezwał jednocześnie biskupów by zbojkotowali  oni sąd i nie stawili się na procesie, który Henryk II miał mu zamiar wytoczyć. Henryk II zamierzał bowiem aresztować Tomasza, uwięzić go i urządzić pokazowy proces za nieposłuszeństwo. Na wiadomość o tych planach potajemnie, w przebraniu Tomasz opuścił Anglię i udał się do Pontigny we Francji a potem do Sens.

Po 6 latach wygnania dzięki interwencji papieża i króla Francji Henryk II zgodził się na powrót prymasa do kraju. Król jednak traktował go jako zdrajcę i głowę opozycji w Anglii poprzez niechęć między innymi nadal rosła, stając się w końcu przyczyną tragedii, do której wkrótce doszło. Kiedy król przebywał w Normandii  dworzanie donosili mu o tym, co się dzieje w Anglii oraz co mówi i robi prymas Tomasz Becket. Król wpadł we wściekłość i czując się hańbiony przez nieposłuszeństwo prymasa zezwolił swoim wasalom na odwetowy mord na  Tomaszu. Czterech jego rycerzy wyruszyło natychmiast do Canterbury i w tamtejszej katedrze podczas odprawiania nieszporów zarąbali w obecności duchownych i mieszkańców Tomasza mieczami krzycząc, iż jest zdrajcą. Stało się to 29 grudnia 1170 roku.

Przy ubieraniu biskupa do pogrzebu znaleziono  na jego ciele włosiennicę i krwawe ślady od biczowania się. Zbrodnia wywołała oburzenie w całej Anglii i ówczesnym chrześcijańskim świecie. W trzy lata po męczęńskiej śmierci papież po szybkim procesie kanonizacyjnym  ogłosił Tomasza świętym i męczennikiem kościoła. Król Henryk II,  jako mocodawca zbrodni, aby uwolnić się od wyklęcia przez Kościół Katolicki, które groziły nawet utratą tronu, podjął pokutę, odbył pielgrzymkę do grobu św. Tomasza  i przyrzekł wziąć udział w wyprawie krzyżowej, co zamieniono mu jednak na obowiązek  wybudowania trzech kościołów.
Od tego też momentu grób św. Tomasza w Canterbury stał się celem licznych pielgrzymek i cudów, które miały przy nim miejsce.Tumbę grobową św. Tomasza w 1538 roku kazał zniszczyć jednak król Henryk VIII. Święty Tomasz Becket jest obok św. Jerzego- patrona rycerzy- drugim najważniejszym patronem Anglii.   Oprócz wielu średniowiecznych żywotów i miraculów oraz ikonograficznych motywów przedstawiających  św. Tomasza Becketa  najwybitniejszymi dziełami nawiązującymi do jego losów i sanktuarium w Canterbury są słynne, powstałe w XVI wieku w  Anglii  "Opowieści Kanterberyjskie" Chaucera oraz XX-wieczny dramat sceniczny brytyjskiego noblisty T.S. Eliota p.t. "Mord w katedrze".                                          

Kronikarski opis śmierci św. Tomasza Becketa z Canterbury

Copyright © 2017. All Rights Reserved.