Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Grzegorz Bednarek. Z cyklu: Chrześcijańskie korzenie zjednoczonej Europy. Poznań- archikatedra p.w. św. Piotra i Pawła, X-XV wiek


Poznań, będący stolicą Wielkopolski, jest jednocześnie jednym z najstarszych stołecznych miast w Polsce. Jego początki sięgają połowy X wieku i są nierozłącznie związane z początkami  naszego państwa. Najstarszymi architektonicznymi atrakcjami stolicy Wielkopolski są archeologiczne relikty pierwszej piastowskiej katedry pod wezwaniem św. Piotra i Pawła z X wieku, znajdujące się pod posadzką dzisiejszej gotyckiej bazyliki archikatedralnej. Można o nich bez wątpienia powiedzieć, że są  jednym z najważniejszych kamieni węgielnych polskich dziejów i narodowej tożsamości.  Ostrów Tumski, bo tak nazywa się wyspa oblana wodami Warty i rzeki Cybiny, jest pierwszym ośrodkiem miejskim Poznania i tutaj też znajdowało się imponujące piastowskie grodzisko, które w czasach Pierwszych Piastów było jednym z głównych ośrodków ich państwa. W tutejszym grodzie książęcym w roku 968 zaczęto też wznosić pierwsze kamienne budowle- biskupią bazylikę chrzcielną, książęce palatium i rotundę, będącą kościołem grodowym.

W ostatnich latach poznańscy archeolodzy  odsłonili pod dzisiejszym gotyckim kościołem p.w. NMP fundameny tego piastowskiego pałacu. Cała  wyspa, na której  mieszczą się zabudowania i urzędy tutejszej kurii diecezjalnej jest więc obok Ostrowa Lednickiego, gnieźnieńskiego Wzgórza Lecha, Wzgórza Wawelskiego, Wzgórza Tumskiego w Płocku oraz Ostrowia Tumskiego Wrocławiu jednym z najważniejszych narodowych pomników historii Polski, a spoczywające od tysiąclecia w podziemiach tutejszej katedry prochy Mieszka I i Bolesława Chrobrego, każą uznać to miejsce za kolebkę naszej narodowej historii i jedną z głównych nekropolii królewskch Polski.

Niestety, gdyby spytać dziś przeciętnego Polaka, czy był kiedyś w podziemiach poznańskiej katedry okazałoby się, że większość z nich nie wie nawet, jak wygląda ta katedra i z jakimi władcami jest związana.  Poza tym miejsce to ma niezwykłą rangę dla całych dziejów Polski poprzez to, iż to także tutaj obok Ostrowia Lednickiego i Gniezna odbywała sie chrystianizacja Polan, o czym świadczą resztki dużej misy chrzcielnej znajdujące się w podziemiach katedry,  służącej najprawdopodobniej do masowego chrztu tutejszych możnowładców i ich poddanych.  

Pierwsza poznańska misyjna bazylika katedralna wybudowana została z  kamiennych łupków na fundamentach z wielkich narzutowych głazów i  stała się siedzibą pierwszego biskupstwa na ziemiach polskich. Została wzniesiona  dla biskupa misyjnego Jordana, który podlegał bezpośrednio papieżowi i pochodził prawdopodobnie z  Niemiec, chociaż uważa się także że mogł być Włochem. Pomimo tego że,  jego  główną siedzibą był Poznań i  Jordan nosił tutuł biskupa poznańskiego, to był on właściwie biskupem wszytkich Polan, których w państwie Mieszka  nawrócił z pogaństwa na wiarę chrześcijańską. Podobnie jego następca, biskup Unger, saski benedyktyn, bedący wcześniej opatem cesarskiego klasztoru w Memleben, jeszcze w roku 1000 był jedynym biskupem chrześcijańskim na całą piastowską Polskę. Patronem tej pierwszej polskiej katedry stał się św. Piotr- Apostoł Rzymu. Dlatego też , jako pierwsza katedra  biskupia na tym terenie miała ona prawo do tego samego patrona, co siedziba papieża. W tutejszym Muzeum Diecezjalnym znajduje się nawet  miecz, którym podobno ścięto w Rzymie św. Piotra,  i jak mówi to lokalna legenda relikwię tę przywiózł tutaj właśnie ten pierwszy, poznański biskup misyjny.  

Kościół katedralny w książęcym grodzie na Ostrowiu Tumskim był trójnawową bazyliką wzniesioną z  płaskich kamieni na fundamencie z głazów i posiadał charakterystyczny saski westwerk z dwoma wieżami, czyli tak zwany masyw zachodni z emporą dla księcia. Katedrę wznieśli najprawdopodobniej budowniczowie i architekci przybyli z Niemiec ponieważ w kraju Polan  nikt do tej pory nie budował kamiennych, murowanych budowli.  Poprzez to, pierwsza bazylika poznańska nie różniła się niczym od saskich i nadreńskich monumentalnych kościołów, a jej architektonicznych wzorców należy szukać między Łabą, Wezerą i Renem,  gdzie istaniały wówczas dziesiątki podobnych bazylik. Region Saksonii, Turyngii, Gór Harzu, Ostfalii i Westfalii stał się w X wieku jądrem cesarstwa ottońskiego i charakteryzował się niebywałym rozkwitem sakralnej architektury i sztuki wczesnoromańskiej, która promieniowała na ówczesną Polskę, Czechy Węgry i Skandynawię.

Choć w architekturze wczesnopiastowskiej daje się odnaleźć również wpływy włoskie, morawskie i bizantyńskie, które splatają się tu z motywami karolińsko-ottońskimi, to bez wątpienia pierwsze kościoły i palatia Poznania, Ostrowa Lednickiego, Gniezna, Giecza, a nawet Krakowa i Wrocławia, przypominały głównie wielkie tumy i bazyliki z wyżej wymienionych terenów.  Katedra  wybudowana została na podgrodziu, ale nie była jedyną kamienną budowlą na Ostrowiu Tumskim. Obok, w książęcym grodzie istniało bowiem kamienne palatium i mała rotunda pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny o czeskim wzorcu architektonicznym, którą ufundowała tu Dąbrówka. Z całą tą wiedzą i pewnym mistycznym niepokojem wchodzi się do katedry, aby po raz kolejny zanurzyć się w otchłań polskich dziejów, i w jej podziemiach  przy resztkach grobowców Mieszka i Chrobrego odczuć powagę tego świętego miejsca.

Poznańska katedra w ciągu wieków była wielokrotnie przebudowywana lub odbudowywana- po raz pierwszy po zniszczeniu jej przez Brzetysława w roku 1038 a po raz ostatni po jej spaleniu podczas walk o Ostrów Tumski w 1945 roku. Później  podczas jej rekonstrukcji odsłonięto właśnie preromańskie podziemia i udostępniono je dla zwiedzających. Dzisiejsza katedra jest odbudowana w swojej gotyckiej formie, z późniejszymi barokowymi hełmami wież, a w jej wnętrzu znajdują się zabytki z różnych epok. Chodząc po niej można podziwiać gotycki ołtarz, Złotą Kaplicę z rzeźbami Mieszka I i Chrobrego oraz boczne ołtarze i kaplice fundowane przez kolejnych biskupów.               


Tekst, opracowanie, zdjecia: Grzegorz B. Bendarek, copyright

Copyright © 2017. All Rights Reserved.