Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat - Mała wielka księga

W co właściwie wierzą chrześcijanie? Czego naucza Kościół? Czy pasuje do zmieniającej się na naszych oczach kultury? Czy chrześcijaństwo się nie zdezaktualizowało, czy człowiek wykształcony  może być jeszcze wierzącym? Takie pytania zadaje sobie wielu ludzi zwłaszcza młodych, zagubionych na skutek głębokich zmian kulturowych, w wyniku  antychrześcijańskiej agresji sekularyzmu. Jak pomóc współczesnym poszukiwaczom prawdy?

Tę inicjatywę konfrontacji ducha wiary z duchem dzisiejszego świata podjął Kościół pod przewodnictwem ówczesnego Prefekta Kongregacji Wiary, kardynała Józefa Ratzingera, obecnego Ojca św. Benedykta XVI.

Podjęto inicjatywę napisania niezwykłej książki. Miała to być książka fascynująca, zupełnie nowa, udzielająca odpowiedzi na palące pytania współczesności. Miała ukazać w co wierzy wspólnota Kościoła. Kardynał Ratzinger pragnąc uwzględnić wszelkie problemy skierował swoje pytania do biskupów całego świata.

Starano się odpowiedzieć na takie pytania jak: W co wierzymy? Jak celebrujemy misteria chrześcijańskie? W jaki sposób mamy żyć w Chrystusie? Jak powinniśmy się modlić?

Poza wspólnymi naradami i dyskusjami wielką pomoc wniosły Światowe Dni Młodzieży, podczas których młodzi ludzie z całego świata  w pielgrzymce wiary szukali drogi do Boga i realizacji nakazów Chrystusa. Ta księga to „YouCat” czyli katechizm dla młodych. Ojciec św. w przedmowie zachęca: „Studiujcie katechizm!/ …/Odsłoni przed Wami orędzie Ewangelii jak drogocenną perłę/…/Rozmawiajcie na temat waszej wiary!...Potrzebujecie Bożej pomocy, aby Wasza wiara nie wyparowała, tak jak krople rosy na słońcu, jeśli nie chcecie ulec pokusom konsumpcjonizmu/…/pornografii/…/. Wy sami jesteście Ciałem Chrystusa, Kościołem! Wnoście żywy ogień Waszej miłości do tego Kościoła… ”.Copyright © 2017. All Rights Reserved.