Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Władysław Trzaska - Korowajczyk: Duże wydarzenie małego miasteczka Ksawerowa15 stycznia 2014, w niewielkim podłódzkim miasteczku Ksawerów, odbyła się niecodzienna uroczystość. Rada Gminy nazwała imieniem    ppłk Jerzego Urbankiewicza jedno  z rond w tej miejscowości.

Jakiś czas temu Stowarzyszenie Okręg Wileński Armii Krajowej WIANO w Łodzi  zwróciło się do wójta Gminy p. Adama  Topolskiego i Przewodniczącej Rady Gminy p. Marii Wróbel z prośbą by jednej z ulic w tej miejscowości dać za patrona  ppłk. Jerzego Urbankiewicza. Władze  Ksawerowa  przychyliły się do prośby wilnian i właśnie 15 sstycznia 2014 odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy.

Na posiedzeniu Rady przedstawiciele środowiska Armii Krajowej z Wilna zreferowali postać ppłk Jerzego Urbankiewicza jako żołnierza AK, literata, publicysty, dziennikarza. Rada Gminy kierowana przez przewodniczącą p. Marię Wróbel podjęła jednogłośną Uchwałę i jedno z rond w tej miejscowości ma swego Patrona.

W drugiej części tej uroczystości nastąpiło otwarcie Wystawy poświęconej ppłk Jerzemu Urbankiewiczowi. Pokazano wiele zdjęć samego pułkownika, w z różnych okresów jego życia, zdjęcia rodzinne, Dyplomy, odznaczenia i medale. Pokazano również elementy uzbrojenia żołnierzy AK.
W Sesji wzięli udział   żona Janina  i syn Piotr  śp. Jerzego Urbankiewicza. Lokalna Telewizja Łódź nadała w swoim programie krótki reportaż . 

Jerzy Urbankiewicz urodził się w Łodzi w 1915.W 1932 rodzina kupiła w Ksawerowie letni dom, w którym spędzano czas w okresie ciepłej pory roku.Po ukończeniu Prywatnego Gimnazjum im. Zimowskiego w Łodzi, rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W tym czasie ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu.

W 1939 został zmobilizowany do 102 PułkuZapasowego Kawalerii koło Grodna. Wobec zdradzieckiego napadu na Polskę Sowietów żołnierze wycofali się na Litwę i tam zostali internowani. Jerzy Urbankiewicz ucieka z niewoli i przedostaje się do Wilna. Tu włącza się w działalność konspiracyjną. W ramach Wileńskiego Kedywu wykonuje wyroki śmierci na zdrajcach Ojczyzny. W czasie Powstania Wileńskiego bierze udział w walkach z Niemcami  jako z-ca  dowódcy kawaleryjskiego   Oddziału Rozpoznawczego Komendanta Okręgu
Po zajęciu Wileńszczyzny przez Armię Czerwoną włączył się w nową konspirację.  Aresztowany , w procesie grupy dowódczej Armii Krajowej z Wileńszczyzny  został skazany na piętnaście lat łagru. Karę odbywał  w  zabójczych warunkach kopalni w Workujcie. Po dziesięciu latach zsyłki w i 1956 wraca do Łodzi. Kończy studia prawnicze, zajmuje się dziennikarstwem, publicystyką,pracuje w łódzkiej prasie i Telewizji. Napisał kilkanaście książek poświęconych Łodzi, kawalerii, walkom Armii Krajowej na wileńszczyźnie.

Jeszcze w PRL utrzymuje żywe kontakty ze środowiskiem wileńskim AK. W  1990 zorganizował i  stanął na czele Stowarzyszenie Okręg Wileński Armii Krajowej WIANO, działające po dzień dzisiejszy. Wydawał miesięcznik „Wiano „, których prawie 200 numerów   ukazało się drukiem. W tym periodyku można było wyczytać całą  historię walk armii Krajowej na Wileńszczyźnie.. W ścisłej współpracy z ks. Tadeuszem Bednarkiem proboszczem kościoła pw. Miłosierdzia Bożego na Teofilowie w Łodzi, również dyrektora Liceum Katolickiego im. Jana Pawła II, w budynku Szkoły Jerzy Urbankiewicz zorganizował Muzeum Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego. Wśród eksponatów znajduje się broń jaką walczyli leśni żołnierze, wiele obrazów i rycin dokumentujących tamte walki, jak również zbiór bezcennych dokumentów.
Jerzy Urbankiewicz był odznaczony wieloma medalami, najwyżej sobie cenił Krzyż Virtuti Militari V klasy i Krzyż Walecznych. 

Łódź nie uhonorowała swego wybitnego rodaka żadnym wyróżnieniem, a  niewielki    Ksawerów upamiętnił swego obywatela ppłk. Jerzego Urbankiewicza Rondem.

Władysław Trzaska - Korowajczyk

Copyright © 2017. All Rights Reserved.