Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Ks. Kazimierz Kurek SDB - Międzynarodowy Dzień Katolickiej Nauki Społecznej

W dniu 15 maja każdego roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Katolickiej Nauki Społecznej. Jest to sposobność do tego, aby serdecznie podziękować Państwu za każdy „okruch” zaangażowania się na rzecz promocji i znajomości Katolickiej Nauki Społecznej zarówno w swoich wspólnotach lokalnych jak i w polskim społeczeństwie. Wiemy, jak bardzo ta sprawa – powszechnej znajomości KNS-u - leżała na sercu św. Janowi Pawłowi II. I nadal z nieba jest On Orędownikiem tej sprawy. I Orędownikiem budowa-nia społeczeństwa opartego o zasady wynikające z Katolickiej Nauki Społecznej. A wśród tych zasad na czoło wysuwają się prawa rodziny zapisane w Karcie Praw Rodziny, ogłoszonej przez Stolicę Apostolską 22 października 1983 r. Należy też przypomnieć, że 15 maj jest także obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Rodziny.

Dla upowszechnienia znajomości KNS duże znaczenia mają np. wystąpienia parlamentarzystów w Sejmie i Senacie, czy wystąpienia radnych na sesjach rad miast i gmin, gdzie mówcy odwołują się do bogactwa zasad z zakresu nauczania społecznego Kościoła. Znajduje to odzwierciedlenie w stenogramach sejmowych i senackich, które wielu wyborców „studiuje” z dużą uwagą. Przed społeczeństwem polskim jest dyskusja nad kształtem konstytucji. I tutaj jest niezwykle ważne to, aby zasady, które mają być fundamentem naszego życia narodowego, były głęboko ukorzenione w zasadach Katolickiej Nauki Społecznej.

Obchody Międzynarodowego Dnia Katolickiej Nauki Społecznej stanowią okazję do wielorakich inicjatyw przybliżających i popularyzujących KNS we współczesnym społeczeństwie. Z tej okazji pragnę zwrócić uwagę na potrzebę upowszechnienia znakomitego dwumiesięcznika SPOŁECZEŃSTWO, który w swoim wymiarze międzynarodowym  / polsko-włoskim / stanowi jedno z wiodących źródeł znajomości KNS-u i jej możliwych aplikacji w kształtowaniu życia społecznego, gospodarczego, polityczne-go.

I niechaj wolno będzie podzielić się marzeniem-pragnieniem: oby ten periodyk znalazł się w każdej szkole i w każdej bibliotece w Państwa wspólnotach lokalnych. To będzie także „cegiełka” do tej „dobrej zmiany”, jaka jest w programie obecnej ekipy rządzącej. I będzie to także wyrażeniem wdzięczności wobec św. Jana Pawła II, który nas wiele razy przywoływał do wielkiej pracy na rzecz posługi myślenia !
A z marzeń to może jeszcze i to, aby Państwo „może i wywalczyli” w mediach publicznych: w Polskim Radio i Polskiej Telewizji audycje poświęcone zarówno KNS, jej źródłom, rozwojowi i jak wielkim promotorom katolickiego nauczania społecznego.

TWÓRCY ZJEDNOCZONEJ EUROPY  - to książka o R. Schumanie, K. Adenauerze i A. De Gasperim, którzy znakomicie wcielili w życie zasady nauczania społecznego Kościoła. Dwóch z  nich procesy beatyfikacyjne są już na szczeblu rzymskim. Oby ta książka także trafiła do polskich szkół.

Z wyrazami szacunku i darem modlitwy

ks. Kazimierz Kurek SDB
Krajowy Duszpasterz Rodzin
w latach 1985 - 1996

Copyright © 2017. All Rights Reserved.