Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Wydarzenia i informacje

OŚWIADCZENIE OŁ KSD w sprawie nowej ustawy medialnej

Niezmiernie ważnym elementem troski o dobro wspólne jest odpowiedzialność rządzących za swobodny przepływ informacji w sferze publicznej oraz ochrona wolności religijnej i światopoglądowej. Z kolei wyrazem współuczestnictwa obywateli w braniu na siebie tej odpowiedzialności, jest abonament radiowo-telewizyjny.
Arbitralne pozbawianie obywateli tej formy współodpowiedzialności za media publiczne może zaowocować całkowitą ich eliminacją. Jednocześnie, w dłuższej perspektywie, podsuwa  rządzącym pokusę sprawowania politycznej dyktatury przy pomocy inżynierii społecznej.
Przywrócenie abonamentu radiowo-telewizyjnego winno się ściśle łączyć z pogłębieniem odpowiedzialności za media publiczne - rozumiane jako dobro wspólne całego społeczeństwa - a wyraz tej odpowiedzialności winni dawać w pierwszym rzędzie: dziennikarze, wydawcy i władze publiczne, którym Naród powierzył zadanie kształtowania warunków swego trwania i rozwoju.
W trakcie dotychczasowej dyskusji nad „nową ustawą medialną” nasze Stowarzyszenie skierowało w maju list do Marszałka Sejmu RP. Wiele z obaw w nim opisanych zaczęło się już urzeczywistniać. Oto jego fragmenty:

Zamiar całkowitego zniesienia abonamentu (a także zawarte w projektowanej ustawie inne zapisy) godzą nie tylko w stabilność i misyjność, ale w sam fakt istnienia mediów publicznych.
Ustawa posiada istotne wady m.in.:
·               nie bierze pod uwagę kosztów związanych z cyfryzacją,
·               ignoruje realne potrzeby finansowe ośrodków regionalnych i pomija sferę współpracy z samorządami,
·               rodzi groźbę „ręcznego sterowania” w zakresie przyznawania licencji na programy,
·               rodzi obawy, że utrzymana zostanie tendencja traktowania posad w Zarządach mediów publicznych i w KRRiTv jako „politycznych łupów”,
·               może skutkować chaosem decyzyjnym w funkcjonowaniu mediów i konstytucyjnych organów Państwa (KRRiTv), zwłaszcza w okresie notyfikacji.
Bezpośrednim skutkiem wprowadzenia nowej ustawy będzie dotkliwy kryzys organizacyjny i finansowy polskich mediów publicznych, a dalekosiężnym – może być likwidacja i przejęcie przez silniejsze media zagraniczne – o czym zresztą można już było usłyszeć z kręgów partii rządzącej.
Wierzymy, że nikt w Polsce tego nie chce, domagamy się zatem kontynuacji prac nad ustawą medialną (w tym - konsultacji z właściwymi środowiskami) oraz niezwłocznego naprawienia już zaistniałych szkód (w tym – przywrócenia pluralizmu i wzmocnienia misyjności mediów publicznych oraz przywrócenia właściwego rozumienia roli abonamentu).

W imieniu Oddzialu Łódzkiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy
Zarząd:
Zygmuny Chabowski
Tomasz Bieszczad
Krzysztof Nagrodzki

Łódź, 16 lipiec 2009r

Copyright © 2017. All Rights Reserved.