Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Polecane

Apel władz Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu po decyzji resortu finansów o ukaraniu uczelni

W styczniu minister funduszy poinformowała za pośrednictwem swojego prywatnego konta na platformie X o ukaraniu Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Władze uczelni wystosowały apel.
Poniżej prezentujemy pełną treść apelu przygotowanego przez władze AKSiM w Toruniu.

Drodzy słuchacze Radia Maryja

i wszyscy, którym zależy na dobrej edukacji i wychowaniu naszej młodzieży!

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w ostatnich dniach stała się obiektem szczególnego zainteresowania mediów. Dlaczego?

Przyczyniła się do tego obecna Pani Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, bo – łamiąc wszelkie standardy dobrej administracji – na swoim prywatnym koncie na Twitterze – obwieściła o wydaniu decyzji w sprawie zwrotu środków
z dofinansowania projektu pt. „Informatyka medialna twoją szansą na sukces!”, który był realizowany w latach 2017-2020.

Podkreślenia wymaga, że Pani Minister uczyniła to 13 stycznia, 12 dni przed doręczeniem Uczelni tej ostatecznej decyzji administracyjnej, która podtrzymała decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z 21 marca 2023 r.
o zwrocie 25% z dofinansowania tego projektu.

Uzasadnieniem dla tej decyzji było uznanie, że wskazanie przez Uczelnię, iż do dokumentacji rekrutacyjnej ma być załączona opinia księdza proboszcza, stanowi  dyskryminację pośrednią ze względu na religię lub przekonania potencjalnych kandydatów na studia zawodowe.

To rozstrzygnięcie stoi w sprzeczności z wynikiem kontroli doraźnej, która została wcześniej przeprowadzona przez NCBR na zlecenie Komisji Europejskiej (po donosach dwóch europosłów z Polski opcji liberalno-lewicowej przy aktywnym zaangażowaniu ówczesnego rzecznika praw obywatelskich).

Wspomniana kontrola nie stwierdziła żadnych istotnych nieprawidłowości w realizacji przedmiotowego projektu, w tym w procesie rekrutacji. Zdaniem kontrolujących rekrutacja przebiegła prawidłowo (zgodnie z procedurami opisanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie).

W związku z tym uznajemy, że podtrzymanie przez Panią Minister w mocy decyzji Dyrektora NCBR stanowi pogwałcenie zasady zaufania do organów państwa.

Przedstawiona w decyzji argumentacja jest niespójna, a oparta jest nie tyle na przepisach prawa, co bardziej na racjach natury ideologicznej. Jak bowiem inaczej wytłumaczyć fakt, że Uczelnię karze się za rzekomą dyskryminację, a w aktach sprawy brak jest wskazania choćby jednej osoby pokrzywdzonej!

W tej sytuacji nasza Akademia uznaje fakt wydania przez Panią Minister przedmiotowej decyzji za przejaw bezpośredniej dyskryminacji Uczelni. Albowiem to nasza Uczelnia jest podmiotem dyskryminowanym, a Pani Minister jako organ administracji publicznej  podmiotem dyskryminującym.

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej była, jest i będzie wierna swoim statutowym wartościom. Nie pozwolimy na pozbawienie jej możliwości rozwoju. Nie pozwolimy na jej wykluczenie i  eliminację. Katolicy na mocy Konstytucji mają takie same prawa jak i wszyscy inni. Nie mogą być obywatelami drugiej kategorii.

Dlatego w tej sprawie Uczelnia podejmie przewidziane prawem kroki prawne.

Droga Rodzino Radia Maryja,

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która powstała przy Radiu Maryja od początku swej działalności służy z całym oddaniem Ojczyźnie
i Kościołowi, kształcąc i wychowując całe zastępy uczciwych ludzi o wrażliwych sumieniach na dobro drugiego człowieka.

Jej działalność była zawsze wspierana przez ludzi dobrej woli.

Pomimo nawarstwienia się w ostatnim okresie oszczerstw i kłamstw medialnych, zapewniamy Was, że z Bożą pomocą i wstawiennictwem Maryi Dziewicy,
z pełnym zaangażowaniem będziemy realizować naszą misję, która zawiera się
w motto naszej Uczelni: Fides, Ratio et Patria (Wiara, Rozum i Ojczyzna).

Liczymy dalej na Państwa pomoc, solidarność i modlitwę.

o. Zdzisław Klafka CssR, rektor AKSiM

za:www.radiomaryja.pl/informacje/apel-wladz-akademii-kultury-spolecznej-i-medialnej-w-toruniu-po-decyzji-resortu-finansow-o-ukaraniu-uczelni/

***

O. dr T. Rydzyk CSsR o decyzji minister funduszy i polityki regionalnej ws. AKSiM: To jest dyskryminacja

„To jest dyskryminacja” – tak o decyzji minister funduszy dotyczącej AKSiM powiedział rektor, założyciel uczelni i dyrektor RM, o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.
Sprawa dotyczy zwrotu 25 proc. środków z dofinansowania projektu pt. „Informatyka medialna twoją szansą na sukces!”,
który był realizowany w toruńskiej akademii w latach 2017-2020.

O wydaniu tej decyzji, 12 dni przed dostarczeniem jej AKSiM, poinformowała na platformie X minister funduszy i polityki regionalnej
W uzasadnieniu warunek załączania opinii księdza proboszcza do dokumentacji rekrutacyjnej uznano za dyskryminację pośrednią ze względu na religię lub przekonania potencjalnych kandydatów na studia. O. dr Tadeusz Rydzyk na antenie TV Trwam podkreślił, że w toruńskiej uczelni nie ma żadnej dyskryminacji, uczą się tu także ateiści, a nawet muzułmanie.
– Uczelnia jest prywatna. To my stawiamy warunki i jednym z takich warunków jest opinia proboszcza.
Dlaczego?
Bo uczelnia jest katolicka, a wiemy, jakie jest nastawienie do Kościoła, do Polaków, do Polski, do katolików, do tego, co patriotyczne.
Co się stanie, jak przyślą nam, żeby nam szkodzić, jakiegoś satanistę?
Nie mówimy, że nie przyjmujemy niewierzących, ale chcę mieć opinię, żeby nie wszedł jakiś szkodnik.
Są różni szkodnicy i mogą nam narozrabiać.
To jest dyskryminacja – zaznaczył o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

O. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor i prof. AKSIM, zwrócił uwagę, że w aktach sprawy brak jest wskazania choćby jednej osoby pokrzywdzonej rzekomą dyskryminacją.
Wskazał również, że wcześniejsza kontrola przeprowadzona przez NCBR na zlecenie KE nie stwierdziła żadnych istotnych nieprawidłowości
w realizacji projektu, w tym w procesie rekrutacji.
Akademia Kultury Społecznej i Medialnej uznaje fakt wydania decyzji o zwrocie środków za przejaw bezpośredniej dyskryminacji Uczelni
i zapowiada podjęcie odpowiednich kroków prawnych

za:www.radiomaryja.pl


***
Zmieniają się daty, ludzie, rządy, a swoiste kombinacje związane z tą wspaniałą Rozgłośnią nadal są...podsycane. 

...Skąd rodem?...

kn

Copyright © 2017. All Rights Reserved.