Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Polecane

Prawosławny Kościół Ukrainy usunął ze swego kalendarza św. Aleksandra Newskiego

.. i przeprowadził szereg zmian organizacyjnych.
Synod Prawosławnego Kościoła Ukrainy (PKU) na swym posiedzeniu 2 lutego w Kijowie postanowił

usunąć ze swego kalendarza św. Aleksandra Newskiego, uważając go głównie za postać wojowniczej propagandy rosyjskiej, a przy tym o którego rzeczywistej świętości niczego nie wiadomo. Jednocześnie do kalendarza kościelnego wniesiono pewne zmiany, związane z datami wspominania niektórych świętych. Ponadto biskupi PKU dokonali zmian organizacyjnych, tworząc lub likwidując niektóre eparchie (diecezje).

Co do św. Aleksandra Newskiego, który jako mnich przyjął imię Aleksego, to hierarchowie PKU uznali, że chociaż nosił on tytuł wielkiego księcia kijowskiego (i nowogrodzkiego), to nie ma żadnych dowodów, aby kiedykolwiek przebywał on w stolicy Ukrainy. Formalnie otrzymał on od tatarskiej Złotej Ordy dokument mianujący go na to stanowisko, ale najprawdopodobniej zarządzał on tym księstwem, nie wyjeżdżając z ziemi włodzimiersko-suzdalskiej i nowogrodzkiej. Biskupi zaznaczyli przy tym, że bardzo wiele opowieści o tym żyjącym w XIII wieku księciu jest w rzeczywistości mitami historycznymi, nierzadko pełnymi sprzeczności, tworzonymi w ciągu wieków w celach propagandowych. I dziś na Ukrainie jest on postrzegany najczęściej nie jak postać historyczna, ale jako narzędzie propagandy rosyjskiej – podkreślili członkowie Synodu PKU.

Na "zwolnione" przez księcia miejsce w kalendarzu – 23 listopada postanowiono wprowadzić innego Aleksandra – Konstantynopolskiego, przełożonego klasztoru "Niezasypiających" (nad Eufratem w dzisiejszym Iraku), zmarłego w 430, którego dotychczas czczono 7 marca.

Ponadto do kalendarza kościelnego wprowadzono wspomnienie "wszystkich na Ukrainie zamorzonych głodem", czyli ofiar Wielkiego Głodu z lat 1932-33 – w czwartą sobotę listopada, a także wspomnienia kilku innych świętych.

Poza tym biskupi PKU utworzyli dwie nowe eparchie swego Kościoła: wyszgorodzką i kamienieckopodolską oraz mianowali dla nich biskupów, a jednocześnie połączyli trzy dotychczasowe eparchie w obwodzie czerniowieckim w jedną jednostkę terytorialną – czerniowiecką. Utworzono też nowe klasztory i mianowano dla nich przełożonych w eparchi0ach iwanofrankowsko-halickiej, tarnopolskim, dniepropietrowskim, mukaczowsko-karpackiej i rówieńsko-wołyńskiej.

za:kosciol.wiara.pl

***

Przypomnijmy, że św Aleksander Newski jest uznawany za ojca moskiewskiego imperializmu /p/

Copyright © 2017. All Rights Reserved.