Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Powszechny Przegląd Okresowy w ONZ

Powszechny Przegląd Okresowy w ONZ: legalizacja aborcji, pełna implementacja Konwencji Stambulskiej i „specjalna ochrona” dla osób o skłonnościach homoseksualnych w Polsce

Powszechny Przegląd Okresowy (UPR), to mechanizm kontrolny w ramach Rady Praw Człowieka ONZ, mający na celu ocenę stanu przestrzegania praw człowieka w poszczególnych państwach. Polska zostanie poddana przeglądowi już jutro. Ostateczna treść dokumentu oparta będzie na treści trzech przedłożonych raportów - pod uwagę wzięty zostanie raport krajowy państwa, zestawienie informacji ONZ na temat danego kraju oraz podsumowanie informacji innych interesariuszy, w tym organizacji pozarządowych.

· Rada Praw Człowieka ONZ po raz kolejny przeprowadzi Powszechny Przegląd Okresowy (UPR) w zakresie ochrony praw człowieka w Polsce.

· Polska zostanie poddana przeglądowi 15 listopada.

· Podczas przeglądu pod uwagę wzięty zostanie raport krajowy państwa, zestawienie informacji ONZ na temat danego kraju oraz podsumowanie rekomendacji innych interesariuszy, w tym organizacji pozarządowych.

· Rekomendacje co do zmian legislacyjnych przygotowane dla Polski są w wielu miejscach sprzeczne zarówno z polskim prawem krajowym jak i wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi, w tym z zakresu praw człowieka.

· Uczestnicy przeglądu domagają się od Polski m.in. „likwidacji barier” w dostępie do aborcji, „liberalizacji” prawa aborcyjnego, „specjalnej ochrony prawnej” dla osób o skłonnościach homoseksualnych czy pełnego wdrożenia Konwencji stambulskiej.

· Przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris wzięli udział w spotkaniu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych poświęconemu przygotowaniu krajowego raportu.

· Instytut następnie przygotował list do ambasadorów państw ONZ, wraz z którym przekazał wybrane publikacje ekspertów Ordo Iuris dotyczące kwestii, które zostały podjęte podczas prac.

Powszechny Przegląd Okresowy (UPR), to mechanizm kontrolny w ramach Rady Praw Człowieka ONZ, mający na celu ocenę stanu przestrzegania praw człowieka w poszczególnych państwach. Polska zostanie poddana przeglądowi już jutro. Ostateczna treść dokumentu oparta będzie na treści trzech przedłożonych raportów - pod uwagę wzięty zostanie raport krajowy państwa, zestawienie informacji ONZ na temat danego kraju oraz podsumowanie informacji innych interesariuszy, w tym organizacji pozarządowych. Przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris w czerwcu wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podczas którego dyskutowano na temat treści raportu krajowego. Ponadto, Instytut przygotował list do ambasadorów krajów ONZ, wraz z którym przekazano wybrane publikacje ekspertów Ordo Iuris. Merytorycznie została w nich przeanalizowana problematyka będąca przedmiotem wstępnie sformułowanych zarzutów wobec Polski.

W przedłożonych dokumentach wyrażono liczne oczekiwania zmian legislacyjnych wobec Polski, m.in. „pełnej implementacji” Konwencji stambulskiej. Co istotne, że dokument ten pod pozorem walki z przemocą, wprowadza do porządku prawnego postulaty oparte na ideologii gender. Uczestnicy domagają się również ścigania przestępstw z nienawiści, szczególnie tych motywowanych „orientacją seksualną” lub „tożsamością płciową” ofiary.

Wobec Polski sformułowano także zarzut „braku specjalnej ochrony prawnej dla lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych w polskim prawie”. Podniesiono również, że w Polsce, rzekomo, „nie istnieją konkretne zasady ani standardy zapewniające równe traktowanie i bezpieczeństwo lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz transpłciowych w szkołach”. Ponadto „brakuje przepisów wyraźnie zakazujących homofobicznej mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści”. W rzeczywistości, jak wskazano w analizach Instytutu Ordo Iuris, polska Konstytucja zabrania dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu. Regulacje te dotyczą wymienionych grup tak samo jak każdego innego, co zapewnia pełną realizację zasad równości i niedyskryminacji.  Interesariusze domagają się też „zapewnienia rzeczywistego dostępu do legalnej aborcji poprzez usunięcie istniejących barier i stygmatyzowania aborcji”, a także „odpowiedniego monitorowania i uregulowania praktyki sprzeciwu sumienia”.

Instytut przekazał ambasadorom publikacje dotyczące tematyki poruszonej w przedstawionych dokumentach. Materiały te odnoszą się m.in. do kwestii Konwencji stambulskiej (np. Raport „Dlaczego Polska powinna wypowiedzieć Konwencję stambulską?”). Inne publikacje podejmują zagadnienia kontrowersji związanych z penalizacją tzw. mowy nienawiści (m.in. Raport „Zjawisko przestępstw z nienawiści…”) czy ochrony życia.

Wśród materiałów przekazanych przez Ordo Iuris są też raport oraz analiza wcześniejszych zarzutów wobec Polski z sytuacją społeczną i prawną osób o skłonnościach homoseksualnych. Inne publikacje dotyczą praworządności oraz systemu sądownictwa w Polsce czy sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i nielegalnej imigracji.

„W toku prac nad UPR, pod adresem Polski sformułowano zastrzeżenia, które w znacznej mierze oparte zostały na nieprawdziwych informacjach lub nieprawidłowej wykładni prawa. W efekcie zarzuty te budują niezgodny z rzeczywistością obraz Polski. Co więcej, w ramach rekomendowanych zmian legislacyjnych proponuje się Polsce m.in. ograniczenie wolności sumienia, co jest sprzeczne nie tylko z naszym porządkiem konstytucyjnym, ale także wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi z zakresu praw człowieka” – zaznacza Anna Kubacka z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

za:www.fronda.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.