Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje polecane

Episkopat w obronie ojczystego języka

"Jesteśmy świadkami wprowadzania do przestrzeni publicznej zwrotów prymitywnych i obraźliwych, niegodnych chrześcijanina i Polaka" - alarmuje Episkopat Polski. Specjalny list księży biskupów zatytułowany "Bezcenne dobro języka ojczystego" zostanie odczytany w kościołach w najbliższą niedzielę. Książa biskupi wzywają w nim do troski i poszanowania języka ojczystego oraz mowy polskiej jako dóbr narodowych.

Pasterze Kościoła w Polsce przypominają o wierze chrześcijańskiej, która wyraża się w ojczystej mowie oraz kształtuje kulturę od ponad tysiąca lat. Wskazują na język ojczysty jako bezcenne dobro każdego narodu, które jednoczy, pozwala budować i stanowi o jego sile. Mimo wysiłków zaborców w kierunku wyeliminowania języka polskiego ze szkół i urzędów, dzięki zdecydowanej i odważnej postawie Kościoła, który jednoczył Naród, Polska przetrwała, zachowując wiarę, kulturę religijną, tradycję i język.
Już sam pomysł, aby biskupi wypowiedzieli się na temat dziedzictwa języka ojczystego, jest godny podkreślenia - zwraca uwagę w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" ks. bp Józef Zawitkowski z Łowicza. - Język, którym posługuje się człowiek, jest darem Boga, dzięki któremu każdy z nas może wyrazić to, co jest jego myślą - zaznacza ksiądz biskup. - Myślenie jest przywilejem człowieka. Najpiękniejszym myśleniem jest myślenie o Bogu, a najpiękniejszym słowem człowieka - modlitwa. Kiedy człowiek się nie modli, to dziczeje, dlatego barbarzyńcy się nie modlą. Stąd troska o to, aby było piękne słowo, jest troską o to, aby słowo to było modlitwą - mówi ks. bp Zawitkowski. W liście biskupi podkreślają, że trzeba mówić pięknie, aby porozumiewać się między sobą i aby to porozumienie było uwielbieniem Boga.
Pasterze nie zapomnieli też o współczesnych zagrożeniach oraz zubażaniu języka i kultury, co jest najbardziej widoczne w środkach społecznego przekazu, głównie w telewizji, w radiu, ale także w filmach, piosenkach, gazetach czy na forach internetowych. W ocenie księży biskupów, zubożenie języka dotyczy całego społeczeństwa, począwszy od dzieci, a skończywszy na politykach i ludziach kultury. Za szczególnie niebezpieczne uznali wulgaryzację języka i lekceważenie kultury narodowej. "Jesteśmy świadkami wprowadzania do przestrzeni publicznej zwrotów prymitywnych i obraźliwych, niegodnych chrześcijanina i Polaka. Tradycję narodową przedstawia się w sposób karykaturalny, zaś o bohaterach mówi się z pogardą. Bolesną i niebezpieczną tego konsekwencją jest niepokojący brak szacunku dla dziejów i dokonań własnego narodu" - akcentują biskupi. Dlatego zachęcają do podnoszenia wymagań edukacyjnych w zakresie języka polskiego i historii.
Jak powiedział nam ks. Józef Kloch, rzecznik prasowy KEP, swoim listem księża biskupi z jednej strony chcieli podziękować ludziom kultury i słowa za myśli wyrażane w zachwycający sposób, a z drugiej - zwrócić uwagę na zubożenie języka, jego wulgaryzację. - Odnosi się to m.in. do bardzo skrótowego języka SMS-ów i informacji przekazywanych pocztą elektroniczną. Rozumiem, że jest mało znaków, aby wyrazić myśl za pomocą SMS-a, ale ten zwyczaj później jest przenoszony do naszego codziennego języka, który staje się uboższy - zwraca uwagę.
Pasterze Kościoła w Polsce pozytywnie oceniają wszelką działalność na rzecz podnoszenia kultury słowa. Zachęcają do jeszcze większej troski o język we wszystkich środowiskach.
Mariusz Kamienieckiza: NDz z 14.1.10r. Dział: Wiara Ojców  (kn)

Copyright © 2017. All Rights Reserved.