Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Ordo Iuris-Instytut na rzecz Kultury Prawnej informuje i prosi o wsparcie (również finansowe)

Atakują kościoły, ścinają krzyże, mordują kapłanów /.../ gdy Polska świętowała rocznicę odzyskania niepodległości, w Siedlcach brutalnie pobito i pozbawiono życia franciszkanina o. Maksymiliana Adama Świerżewskiego – kapłana znanego i cenionego przez wiele środowisk katolickich.

W toczącym się postępowaniu uczestniczą prawnicy Ordo Iuris, reprezentując rodzinę zmarłego. Uczestniczymy również w procesie dotyczącym morderstwa proboszcza z Paradyża-Wielkiej Woli zabitego w marcu 2021 roku.

Gdy w wigilijną noc wielu Polaków wybierało się do kościołów na Pasterkę, wandale zdewastowali przepiękną, zabytkową fasadę Bazyliki św. Krzyża w Warszawie, na której napisano prowokacyjnie: „tu będzie techno” oraz „świeckie państwo”.

W tym samym czasie pełni nienawiści do chrześcijan wandale przeprowadzili akcję ścinania przydrożnych krzyży piłami mechanicznymi. I tutaj nasi adwokaci natychmiast przystąpili do pracy i uruchomili działania organów ścigania.

Zastanawia milczenie mediów, które nabierają wody w usta, gdy akty agresji, wandalizmu i nienawiści uderzają falami w chrześcijan, kościoły, kapliczki, symbole i wizerunki świętych. A przecież każdy kolejny atak na osoby wierzące i obrońców wartości, którego sprawcy nie zostają przykładnie ukarani, prowadzi do tego, że ich naśladowcy idą o krok dalej, stopniowo eskalując nienawiść, a ta prowadzi ostatecznie do takich tragedii jak zabójstwo kapłana. Dlatego oferujemy bezpłatną pomoc prawną każdej ofierze nienawiści religijnej i reagujemy na każdy atak na osoby wierzące. Dużo łatwiej zatrzymać toczącą się kulę śnieżną, gdy jest jeszcze mała i nie nabrała odpowiedniej prędkości.

Pierwszym etapem rosnącej nienawiści wobec osób wierzących jest ograniczanie wolności religijnej i swobody publicznego kultu religijnego. Dlatego prawnicy Ordo Iuris reprezentują rzymskokatolicką parafię w Puszczykowie, przeciwstawiając się skoordynowanej akcji uciszania dzwonów kościelnych. Złożyliśmy w tej sprawie do starosty poznańskiego, który jest organem prowadzącym postępowanie administracyjne, stanowisko prawne i opinię ekspercką z zakresu teologii liturgii, zwracając uwagę na to, że korzystanie z dzwonów kościelnych to element zagwarantowanej konstytucyjnie wolności uzewnętrzniania religii.

Nasi prawnicy uczestniczą w procesie trzech aktywistek LGBT, które sprofanowały wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, dodając do niego sześciobarwny nimb, symbolizujący ruch LGBT. Naklejki z tak sprofanowanym wizerunkiem Maryi rozklejano na brudnych ścianach, obskurnych transformatorach, znakach drogowych i latarniach, a nawet na przenośnej toalecie czy śmietniku w Płocku.

Obrażająca uczucia religijne milionów Polaków grafika została szeroko rozpowszechniona w internecie oraz wykorzystana podczas gdańskiej parady równości, w trakcie której doszło również do wyszydzenia Najświętszego Sakramentu, którego imitację w kształcie żeńskiego organu płciowego niosła profesor Uniwersytetu Gdańskiego Ewa G. Dzięki reakcji prawników Ordo Iuris prokuratura ściga sprawców tych profanacji.

/.../

Interweniujemy również w związku z profanacjami dokonywanymi dla autopromocji przez Adama D. ps. Nergal. Celebryta znieważył krzyż, umieszczając figurkę przedstawiającą Chrystusa na sztucznych męskich genitaliach, oraz wizerunek Najświętszej Maryi Panny, przydeptując go butem. Za swoje działania został już raz nieprawomocnie ukarany. Teraz postępowania toczą się dalej z udziałem prawników Ordo Iuris.

Nasza skuteczna interwencja doprowadziła już do prawomocnego skazania Macieja Maleńczuka – piosenkarza, który w biały dzień i bez żadnego powodu, uderzył pięścią w twarz działacza pro-life, biorącego udział w antyaborcyjnej pikiecie na Rynku Głównym w Krakowie. Reprezentujemy też pana Łukasza z Fundacji Pro–Prawo do życia i samą Fundację w sprawie przeciw aktywiście LGBT Michałowi Sz. ps. Margot, który wziął udział w pobiciu kierującego furgonetką pro-life obrońcy życia oraz uszkodzeniu samego pojazdu.

W każdym postępowaniu jesteśmy świadkami albo bezradności organów ścigania wobec profanacji, albo wprost obawy prokuratorów przed podejmowaniem czynności w sprawie obrazy uczuć religijnych. Radykalna lewica skutecznie zastraszyła wymiar sprawiedliwości, przekonując go, że akty nienawiści wobec chrześcijan to wolność artystyczna, wolność słowa lub... zasadna krytyka instytucji kościelnych. Nie wyobrażam sobie, by podobne argumenty podniesiono po zdewastowaniu świątyni lub zamordowaniu kapłana innej religii?

Dlatego w najbliższych tygodniach przedstawimy poradnik adresowany do prokuratorów i policjantów prowadzących postępowania w sprawach dotyczących przestępstwa obrazy uczuć religijnych (art. 196 Kodeksu Karnego), polegających na różnego rodzaju naruszeniach wolności religijnej czy profanacjach takich jak ataki na kościoły, symbole religijne i osoby wierzące. Zapoznanie się z nim pozwoli na skuteczne pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności. Rozszerzymy też poradnik dla obrońców świątyń, omawiając problem profanacji dokonywanych za pośrednictwem internetu. Poradnik pokaże, jak skutecznie przeciwdziałać temu procederowi i ścigać jego sprawców.

Jak co roku, przekażemy do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) raport o przestępstwach motywowanych nienawiścią na tle religijnym popełnionych w Polsce w 2021 roku. Przedstawimy również raport poświęcony krajowym i międzynarodowym zagadnieniom prawnym związanym z przestępstwami z nienawiści.

Musimy powstrzymać machinę nienawiści, która sięga już po akty agresji i prowadzi do rozlewu krwi kapłanów. Tylko zdecydowane i konsekwentne egzekwowanie prawa może zatrzymać sprawców przestępstw, którzy czują się dziś bezkarni, znajdując dzięki temu kolejnych naśladowców.

Jestem przekonany, że wsparcie naszych Darczyńców i Przyjaciół pozwoli prawnikom Ordo Iuris na podjęcie interwencji w każdej zgłoszonej nam sprawie, tak by każda ofiara mogła liczyć na skuteczną pomoc profesjonalistów.

/.../

STOP agresji wobec chrześcijan
Rosnące przyzwolenie dla przestępców

W ostatnich latach w Polsce dochodzi do coraz większej liczby ataków na chrześcijan, co jest efektem rosnącego przyzwolenia i akceptacji dla wandali, prowokatorów i przestępców. Po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku, w którym sędziowie TK stanęli jednoznacznie po stronie ludzkiego życia, doszło do kilkudziesięciu przypadków przerywania Mszy świętych, dewastowania elewacji kościołów, profanacji, ataków na kapłanów i osoby wierzące. W ciągu zaledwie dwóch tygodni do Instytutu Ordo Iuris wpłynęło wówczas więcej zgłoszeń o przestępstwach motywowanych nienawiścią na tle religijnym niż w całym roku 2019.

Agresorzy, wandale i zwykli przestępcy nie spotkali się jednak z publicznym potępieniem, ale z obojętnością, a nawet akceptacją niektórych wpływowych środowisk. Wzywającą do eskalacji przemocy Martę Lempart kreowano na bohaterkę, o czym świadczy chociażby jej nominacja w ubiegłorocznym plebiscycie na Warszawiankę Roku.

Atmosferę podgrzewają także radykalni politycy. W sierpniu poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Nitras mówił wprost o „opiłowywaniu z pewnych przywilejów” katolików. Z kolei posłanka Lewicy Joanna Senyszyn wezwała na Twitterze do przejmowania mienia kościelnego, opatrując komentarz zdjęciem przedstawiającym kościół zamieniony w skate park, w którym dominują sześciobarwne flagi LGBT. To właśnie takie wypowiedzi kształtują społeczne przyzwolenie dla przestępstw z nienawiści i są przyczyną wzrostu liczby profanacji oraz ataków na miejsca kultu i symbole religijne.


Stajemy w obronie wolności religijnej

Musimy więc reagować na każdy atak na osoby wierzące w Chrystusa i przeciwstawiać się każdej próbie ograniczania wolności sprawowania kultu religijnego. Część działań wymierzonych w swobodę kultu jest skoordynowana na poziomie krajowym. Dotyczy to między innymi walki z wpisanym w krajobraz chrześcijańskiego świata głosem dzwonów kościelnych. Reprezentujemy rzymskokatolicką parafię pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykowie, wobec której wszczęte zostało postępowanie administracyjne dotyczące przekroczenia limitu dopuszczalnej głośności przez dzwony kościelne. Podobne postępowania wszczynane są w całej Polsce.

Występując w obronie parafii, przygotowaliśmy stanowisko prawne, w którym zwróciliśmy uwagę na to, że Konstytucja RP precyzyjnie reguluje, kiedy wolność uzewnętrzniania religii, której elementem jest od wieków korzystanie z dzwonów kościelnych, może być ograniczona. Ograniczenia takie legalnie mogą być wprowadzane jedynie wtedy, „gdy jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i prawa innych osób”. Żadna z tych przesłanek nie zachodzi w postępowaniu dotyczącym parafii w Puszczykowie, które toczy się na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

Złożyliśmy w tej sprawie także opinię ekspercką z zakresu teologii liturgii autorstwa ks. prof. Pawła Bortkiewicza z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, w której wykazaliśmy, że „od początku do chwili współczesnej dzwony w kościołach pełnią przede wszystkim funkcję kultyczną, sakralną. (...) Ich pierwszym i podstawowym celem pozostaje (...) funkcja integralnie związana z kultem Bożym”. Wynika z tego, że względy ochrony środowiska nie mogą być podstawą ograniczenia tradycyjnego używania dzwonów kościelnych.
/.../

Reagujemy na akty profanacji i antykościelnych prowokacji

Prawnicy Instytutu interweniują w sprawie aktywistki LGBT Elżbiety P. i jej dwóch koleżanek, które sprofanowały wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Elżbieta P. opracowała zniekształcony wizerunek Czarnej Madonny, zastępując oryginalny złoty nimb (aureolę), nimbem w kolorach symbolizujących ruch LGBT. Działaczki umieściły ową grafikę na naklejkach, które następnie rozkleiły na brudnych ścianach, obskurnych transformatorach, znakach drogowych i latarniach. Naklejki znalazły się także na przenośnej toalecie czy śmietniku w Płocku. Stworzona przez Elżbietę P. grafika została też rozpowszechniona w internecie.

Nasi eksperci przygotowali w tej sprawie ekspertyzę, w której precyzyjnie wykazaliśmy, dlaczego prowokacja aktywistek jest czynem zabronionym naruszającym art. 196 Kodeksu Karnego. Sąd Okręgowy w Płocku pomimo apelacji prawników Ordo Iuris w imieniu pokrzywdzonego księdza i drugiej oskarżycielki posiłkowej – pani Kai Godek, a także apelacji Prokuratury Rejonowej w Płocku, utrzymał wyrok uniewinniający oskarżone. Sala rozpraw nabierała przy tym charakteru całkiem niecodziennego, gdy pan mecenas występujący w charakterze przedstawiciela organizacji społecznej, która przyłączyła się do postępowania stając po stronie oskarżonych, obwieszczał, że jest ateistą, a jedna z obrońców oskarżonych ogłaszała, że sama jest osobą ze środowiska LGBT+. My jednak, niezmiennie utrzymując swój profesjonalizm, po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem orzeczenia, będziemy rozważać sporządzenie kasacji do Sądu Najwyższego.

Sprofanowany wizerunek Matki Boskiej został wykorzystany przez uczestnika gdańskiej parady równości w 2019 roku, który poprzez założenie koszulki z grafiką chciał wyrazić swoją solidarność z aktywistkami sądzonymi w Płocku. Doprowadziliśmy już do skierowania przeciwko niemu aktu oskarżenia o naruszenie uczuć religijnych. Walczymy też o ukaranie innych uczestników gdańskiej parady równości z 2019 roku, którzy wyszydzali procesję Bożego Ciała, zestawiając imitację Najświętszego Sakramentu z żeńskimi genitaliami. Jedną z aktywistek LGBT dopuszczających się tego czynu była profesor Uniwersytetu Gdańskiego Ewa G.

Do podobnej profanacji procesji Bożego Ciała doszło rok później w Gdańsku podczas nielegalnej kontrmanifestacji zorganizowanej przez aktywistów LGBT w odpowiedzi na legalną manifestację środowisk narodowych wyrażających sprzeciw wobec genderowych postulatów. Tu także walczymy o pociągnięcie sprawców naruszeń wolności religijnej do odpowiedzialności karnej. W obu postępowaniach w Gdańsku reprezentujemy Annę Kołakowską, najmłodszą więźniarkę w okresie stanu wojennego, oraz jej męża dra Andrzeja Kołakowskiego. Ponadto, przeciw profesor Ewie G. występujemy w imieniu studenta Uniwersytetu Gdańskiego w postępowaniu przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym Uniwersytetu, do którego student złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia deliktu dyscyplinarnego.

Nasi prawnicy konsekwentnie dążą także do ukarania Adama D. ps. Nergal, który dopuścił się dwóch profanacji. Celebryta znieważył figurę Jezusa poprzez umieszczenie jej na sztucznych męskich genitaliach oraz wizerunek Najświętszej Maryi Panny, przydeptując go butem i umieszczając zdjęcie dokumentujące swój czyn w mediach społecznościowych. W drugiej z tych spraw odnieśliśmy w grudniu sukces, gdyż Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do naszego zażalenia na decyzję Sądu Rejonowego, który umorzył postępowanie, dzięki czemu Nergal odpowie za swój czyn przed sądem w normalnym procesie.

Efektem opisanych prowokacji i szczytem ataków na święte symbole religijne katolików było to, co wydarzyło się pod koniec ubiegłego roku w województwie lubuskim, gdzie doszło do czterech przypadków ścięcia przydrożnych krzyży. Inspiratorem wydarzenia był mężczyzna, który stworzył na Facebooku specjalne wydarzenie i grupę, gdzie opublikował film, na którym ścina krzyż piłą mechaniczną i zachęcał innych do naśladowania swojego przestępstwa. We wszystkich czterech sprawach złożyliśmy do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.
Stajemy po stronie ofiar fizycznych napaści

Brak stanowczych reakcji organów ścigania i częsta bezkarność sprawców ataków na miejsca kultu i symbole religijne ośmielają radykałów do popełniania kolejnych przestępstw, czego efektem są fizyczne napaści. Ofiarą motywowanej nienawiścią przemocy padają nie tylko chrześcijanie, ale też obrońcy wartości, którzy otwarcie pokazują swoje przywiązanie do podstawowych wartości bliskich każdemu z nas, takich jak życie, małżeństwo czy rodzina.

Skuteczna interwencja prawników Ordo Iuris doprowadziła w grudniu ubiegłego roku do prawomocnego skazania piosenkarza Macieja Maleńczuka za napaść na działacza pro-life. Celebryta musi zapłacić grzywnę w wysokości 6 000 zł oraz 1 000 zł zadośćuczynienia dla jego ofiary, a także pokryć koszty sądowe procesu. Gdyby nie udział naszych prawników w sprawie, piosenkarz, który zaatakował obrońcę życia podczas antyaborcyjnej pikiety w Krakowie tylko dlatego, że ten jest przeciwnikiem zabijania dzieci nienarodzonych, pozostałby bezkarny.

Nasi prawnicy interweniują też w sprawie aktywisty Michała Sz. ps. Margot, który w centrum Warszawy zatrzymał furgonetkę Fundacji PRO-Prawo do życia, po czym brutalnie napadł wspólnie z innymi osobami na kierującego nią pana Łukasza. Reprezentujemy w sprawie pokrzywdzonego kierowcę oraz Fundację, której furgonetka została uszkodzona. Przykładne ukaranie działacza LGBT jest tu tym ważniejsze, że po tym, jak sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu, w jego obronie wypowiedziało się wielu radykalnych polityków i aktywistów, powielając nieprawdziwe informacje, jakoby został on zatrzymany nie za brutalną napaść, a „za poglądy”. Dzięki zaangażowaniu naszych prawników prokuratura postawiła Michałowi Sz. zarzuty udziału w nielegalnym zbiegowisku, spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz uszkodzenia mienia.

Staramy się wreszcie o wyjaśnienie i ukaranie winnych brutalnych morderstw księży dokonanych w Polsce w 2021 roku. W postępowaniu prowadzonym przez prokuraturę nasi prawnicy reprezentują siostrę śmiertelnie pobitego franciszkanina – o. Maksymiliana Adama Świerżewskiego, który pełnił posługę duszpasterską w siedleckiej parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Jako organizacja społeczna uczestniczymy również w postępowaniu dotyczącym brutalnego morderstwa, którego ofiarą padł będący w podeszłym wieku proboszcz parafii z Paradyża-Wielkiej Woli – ks. prałat Adam Myszkowski. Jego oprawca, który do napaści na kapłana wykorzystał kostkę brukową, został pod koniec ubiegłego roku skazany na 12 lat pozbawienia wolności. Ponieważ w naszej opinii wyrok jest zbyt niski, złożymy stanowisko w sprawie apelacji, którą zapowiedziała prokuratura, wnosząca w postępowaniu o wymierzenie oskarżonemu kary 25 lat pozbawienia wolności.
/.../
Jak skutecznie przeciwdziałać przestępstwom z nienawiści?

Oprócz reagowania na przypadki ograniczania wolności religijnej, profanacji, dewastacji miejsc kultu czy ataków na osoby wierzące i obrońców wartości, robimy też wszystko, co w naszej mocy, by przeciwdziałać tego typu zdarzeniom. Aby doprowadzić do ukarania sprawców przestępstw z nienawiści musimy wspomagać Policję i prokuratorów w całym kraju, żeby działali skutecznie.

Dlatego w najbliższych tygodniach przedstawimy profesjonalny poradnik dla prokuratorów i policjantów prowadzących postępowania dotyczące przestępstw obrazy uczuć religijnych (art. 196 Kodeksu Karnego). Chcemy w ten sposób wspomóc organy ścigania specjalistyczną wiedzą prawną i wieloletnim doświadczeniem naszych prawników z zakresu spraw w obronie osób wierzących. W poradniku dokładnie omówimy, jakie działania wyczerpują znamiona czynu zabronionego z artykułu 196 Kodeksu Karnego. Precyzyjnie wskażemy, gdzie przebiega granica pomiędzy wolnością wypowiedzi i wolnością sztuki a profanacją i obrazą uczuć religijnych. Uzasadnimy również konieczność prawnokarnej ochrony uczuć religijnych w kontekście Konstytucji RP, a także międzynarodowych standardów prawnych, które uznają konieczność ochrony pokoju religijnego, w tym poprzez narzędzia prawa karnego.

Liczę na to, że po zapoznaniu się z naszą publikacją, organy ścigania będą z większą starannością prowadzić postępowania, co pozwoli na pociągnięcie każdego sprawcy przestępstwa do poniesienia odpowiedzialności za swoje czyny.

Reagując na liczne zgłoszenia dotyczące profanacji dokonywanych za pośrednictwem internetu, przygotujemy rozszerzenie naszego poradnika dla obrońców świątyń i symboli religijnych. Szczegółowo przeanalizujemy w nim problematykę dotyczącą naruszeń wolności religijnej w internecie, dzięki czemu każda osoba wierząca, której uczucia religijne zostaną w ten sposób naruszone, otrzyma rzetelne źródło wiedzy prawnej umożliwiające jej podjęcie stosownych działań mających na celu ukaranie winnych profanacji dokonywanych w sieci. Będzie to ważny krok w stronę uwolnienia internetu od nienawiści i ideologicznej agresji.

Jak co roku, przygotowujemy raport szczegółowo wyliczający i omawiający przestępstwa motywowane nienawiścią na tle religijnym, do których doszło w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dokument przekażemy do OBWE, która publikuje je w swoich oficjalnych statystykach dotyczących tego ważnego problemu. Eksperci Ordo Iuris kończą prace nad raportem poświęconym zjawisku przestępstw z nienawiści, w którym analizujemy zagadnienia dotyczące prawa międzynarodowego, konstytucyjnego, karnego i cywilnego. Jego premiera odbędzie się jeszcze w styczniu.
/.../
Wspólnie zatrzymamy agresję motywowaną nienawiścią

Obserwując medialne i społeczne przyzwolenie oraz brak zdecydowanej reakcji ze strony organów ścigania na przestępstwa motywowane nienawiścią do katolików i obrońców wartości, sprawcy profanacji i ataków na kościoły często działają w poczuciu całkowitej bezkarności. Posuwają się przy tym coraz dalej w swoich napędzanych nienawiścią działaniach. Nie możemy im na to pozwolić. Musimy zdecydowanie odpowiadać na każdy atak wymierzony w miejsce kultu, kapłana czy wiernego. Każda interwencja naszych prawników wiąże się jednak z poniesieniem konkretnych wydatków.

Monitorowanie naruszeń wolności religijnej pochłania co miesiąc nie mniej niż 3 000 zł. Podjęcie każdej interwencji wiąże się natomiast z przygotowaniem odpowiednich pism, podróżami po całym kraju oraz z koniecznością opracowania specjalistycznych analiz prawnych czy zasięgnięcia opinii biegłych i ekspertów z różnych dziedzin. Dlatego jednostkowe koszty każdego postępowania są nie mniejsze niż 6 000 zł. Już dzisiaj prowadzimy kilkanaście takich postępowań.

Kolejne 4 000 zł musimy przeznaczyć na kontynuowanie postępowania w obronie wolności do używania dzwonów kościelnych przez parafię w Puszczykowie. Jeśli nie zatrzymamy akcji wyciszania dzwonów kościelnych w tym miejscu, już niedługo dzwony we wszystkich parafiach w Polsce mogą zostać uciszone przez radykalnych aktywistów.

Przygotowanie poradników dla prokuratorów i policjantów prowadzących postępowania o naruszenie wolności religijnej oraz dla obrońców świątyń wygenerują wydatki rzędu 12 000 zł.

Publikacja raportu przedstawiającego przestępstwa motywowane nienawiścią na tle religijnym w Polsce w 2021 roku oraz raportu o przestępstwach z nienawiści to natomiast wydatek rzędu co najmniej 10 000 zł.

Wszystkie te działania są jednak konieczne do zatrzymania narastającej fali nienawiści i przemocy. Jeśli ataki radykalnych aktywistów nie napotkają na zdecydowany sprzeciw ze strony obrońców naturalnego ładu społecznego, to wkrótce dojdzie do kolejnych aktów agresji wymierzonych w symbole religijne, miejsca kultu i ludzi wierzących.

Dlatego bardzo proszę /.../ o wsparcie Instytutu kwotą 50 zł, 80 zł, 130 zł lub dowolną inną, dzięki której będziemy mogli skutecznie zatrzymać wzbierającą falę agresji przeciw chrześcijanom i obrońcom podstawowych wartości.

/.../

Z wyrazami szacunku
Adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Musimy konsekwentnie i stanowczo reagować na każdą profanację symbolu religijnego, atak na miejsce kultu, fizyczną napaść na duchownego i wiernego. W przeciwnym razie akty agresji będą się mnożyć i kumulować do tego stopnia, że w niedługim czasie żaden chrześcijanin lub obrońca wartości nie będzie się mógł czuć bezpiecznie jako potencjalna ofiara ataku motywowanego nienawiścią. Głęboko wierzę, że z Pana pomocą wspólnie postawimy tamę motywowanej ideologicznie przemocy.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.