Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Wiosenna sesja duszpasterska "Gender - od tolerancji do totalitaryzmu "

Ideologii gender poświęcona była jednodniowa sesja duszpasterska dla prezbiterium Archidiecezji Łódzkiej, która odbyła się w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Księża mogli wybrać jeden z dwóch terminów: 7 lub 8 kwietnia. Zasadniczą część sesji stanowił wykład ks. dr hab. Dariusza Oko, kierownika Katedry Filozofii Poznania Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Na początku sesji Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski -w słowie wprowadzającym w tematykę zagadnienia- przywołał przemówienie Benedykta XVI, które Ojciec Święty wygłosił 21 grudnia 2012 r. w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego podczas spotkania z kardynałami oraz pracownikami Kurii Rzymskiej i Gubernatoratu. Benedykt XVI powiedział wtedy m.in.: „Wielki rabin Francji Gilles Bernheim w starannie udokumentowanym i głęboko poruszającym traktacie wykazał, że atak na autentyczną postać rodziny, składającej się z ojca, matki i dziecka, na który jesteśmy dziś narażeni, sięga jeszcze głębszego wymiaru. Jeśli do tej pory przyczyny kryzysu rodziny upatrywaliśmy w niewłaściwym rozumieniu istoty wolności ludzkiej, to obecnie staje się jasne, że w grę wchodzi wizja samego istnienia, tego, co naprawdę znaczy być człowiekiem. Cytuje on znane słowa Simone de Beauvoir: «Nikt nie rodzi się kobietą, tylko się nią staje» («On ne naît pas femme, on la devient»). Te słowa dały podwaliny tego, co dzisiaj pod hasłem «gender» jest przedstawiane jako nowa filozofia seksualności. Płeć, zgodnie z tą filozofią, nie jest już pierwotnym faktem natury, który człowiek musi przyjąć i osobiście wypełnić sensem, ale rolą społeczną, o której decyduje się samemu, podczas gdy dotychczas decydowało o tym społeczeństwo. Oczywiste jest, jak głęboko błędna jest ta teoria i wynikająca z niej rewolucja antropologiczna. Człowiek kwestionuje, że jego natura jest wcześniej ustanowiona przez jego cielesność, co cechuje istotę ludzką. Zaprzecza swojej własnej naturze i decyduje, że nie została mu ona dana jako wcześniej określona, ale że to on sam ma ją sobie stworzyć. (…) W walce o rodzinę stawką jest sam człowiek. I staje się oczywiste, że tam, gdzie dochodzi do zanegowania Boga, niszczy się także godność człowieka. Kto broni Boga, ten broni człowieka”.

Wykład ks. prof. Oko został zatytułowany „Gender – od tolerancji do totalitaryzmu”. Ksiądz Profesor wskazał i omówił dwa elementy podnoszone przez zwolenników gender, które do pewnego stopnia zgadzają się z Magisterium Kościoła Katolickiego (kwestia równouprawnienia kobiet oraz studia nad kulturowym rozumieniem płci) oraz pięć elementów ideologii gender, które są nie do przyjęcia z punktu widzenia chrześcijańskiego i ogólnoludzkiego.

Dokonując charakterystyki ideologii gender zaproszony Prelegent wskazał dlaczego ideologia ta jest antychrześcijańska i dlaczego stoi w opozycji do antropologii chrześcijańskiej. Ks. prof. Dariusz Oko zauważył, że z ideologią gender związana jest rewolucja kulturowa, cywilizacyjna oraz seksualna, co nawiązuje do ideologii marksistowskiej. Drugim elementem charakteryzującym gender, na który wskazał zaproszony Prelegent, to brutalna seks-deprawacja dzieci i młodzieży. Po trzecie, gender to fanatyczna propaganda homoseksualizmu i innych osobliwości seksualnych. Po czwarte, gender to arcypogarda dla człowieka, to program totalnej rozpusty. Przyjęcie tej ideologii to jakby zmuszanie do zaparcia się Chrystusa. Antropologię gender cechuje cielesność, zmysłowość, a jej głównym celem istnienia jest zaspokajanie pożądania. Piątym elementem charakteryzującym gender jest dążenie do władzy totalitarnej (absolutnej).

Ks. prof. Dariusz Oko podkreślił, że ideologia ta nie jest w żaden sposób naukowa, a jest rozpowszechniana siłą polityki, pieniędzy i mediów. Jej zasadniczym źródłem jest ateizm. Prelegent przedstawił także historyczne korzenie gender, przywołując postać Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre’a, Alfreda Kinseya oraz Johna Money’a, ale także implikacje edukacyjne, kulturowe i społeczne w dzisiejszym świecie.

ks. Rafał Leśniczak

za::archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=59b06220f7c93ccf4330c36be0a0970a
Tam też zapis video wykładu ks. Oko

Copyright © 2017. All Rights Reserved.